Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Rosa Prió Miravet

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar i fer el seguiment dels objectius del Departament en matèria econòmica
i controlar-ne l'execució.
b) Impulsar i desenvolupar els instruments de planificació del Departament en
matèria econòmica i pressupostària, sense perjudici de les funcions del Gabinet
Tècnic.
c) Coordinar la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de
pressupost del Departament, i la tramitació de les seves modificacions.
d) Supervisar i controlar la gestió econòmica i comptable, la gestió dels recursos
patrimonials, i la contractació administrativa.
e) Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament i controlar
les modificacions pressupostàries.
f) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives
del Departament.
g) Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.
h) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació i els que donin lloc
a la signatura de convenis.
i) Efectuar el seguiment i control de les subvencions i ajuts que atorga el Departament.
j) Dirigir i supervisar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals
per l'acompliment de les normatives i la seguretat en l'edificació, així com la
gestió dels expedients de llicències i legalitzacions corresponents, en relació amb
els edificis i seus del Departament.
k) Coordinar i impulsar el conjunt d'actuacions que siguin necessàries per la
posta en marxa dels nous equipaments del Departament.
l) Donar suport en la determinació del finançament de les inversions pròpies i
alienes del Departament, així com coordinar i supervisar les actuacions d'altres
ens en relació amb la gestió de les infraestructures pròpies.
m) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i
els serveis administratius del Departament.
n) Coordinar i controlar l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques del Departament.
o) Coordinar les actuacions del Departament en matèria d'assegurances.
p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (10/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya