Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sílvia Vila Martínez

Càrrec

sub-directora general de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar i fer el seguiment dels objectius del Departament en matèria econòmica
i controlar-ne l'execució.
b) Impulsar i desenvolupar els instruments de planificació del Departament en
matèria econòmica i pressupostària, sense perjudici de les funcions del Gabinet
Tècnic.
c) Coordinar la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de
pressupost del Departament, i la tramitació de les seves modificacions.
d) Supervisar i controlar la gestió econòmica i comptable, la gestió dels recursos
patrimonials, i la contractació administrativa.
e) Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament i controlar
les modificacions pressupostàries.
f) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives
del Departament.
g) Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.
h) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació i els que donin lloc
a la signatura de convenis.
i) Efectuar el seguiment i control de les subvencions i ajuts que atorga el Departament.
j) Dirigir i supervisar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals
per l'acompliment de les normatives i la seguretat en l'edificació, així com la
gestió dels expedients de llicències i legalitzacions corresponents, en relació amb
els edificis i seus del Departament.
k) Coordinar i impulsar el conjunt d'actuacions que siguin necessàries per la
posta en marxa dels nous equipaments del Departament.
l) Donar suport en la determinació del finançament de les inversions pròpies i
alienes del Departament, així com coordinar i supervisar les actuacions d'altres
ens en relació amb la gestió de les infraestructures pròpies.
m) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i
els serveis administratius del Departament.
n) Coordinar i controlar l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques del Departament.
o) Coordinar les actuacions del Departament en matèria d'assegurances.
p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (12/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya