Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Gestió de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Drou Morillo

Càrrec

cap de la Secció de Gestió de Recursos Humans

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Proposar i avaluar les mesures d'adequació dels efectius humans a les necessitats
del Departament.
b) Controlar les modificacions de les relacions de llocs de treball del Departament
i organismes adscrits.
c) Elaborar i tramitar les nòmines del personal del Departament.
d) Tramitar les modificacions pressupostàries que afecten al capítol de despeses
de personal i controlar la despesa corresponent.
e) Gestionar la Seguretat Social i altres sistemes de previsió social, verificar els
requeriments de la Tresoreria General de la Seguretat Social, elaborar les liquidacions
complementàries corresponents, i l'execució econòmica de les retencions
judicials.
f) Gestionar les propostes d'incorporació, mobilitat i extincions de les relacions de
servei del personal de les diferents unitats, i actualitzar les plantilles de personal.
g) Fer els tràmits previs a la proposta de l'avantprojecte del pressupost de personal.
h) Preparar els certificats vinculats a la gestió del personal del Departament en
els assumptes que siguin competència seva.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (10/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya