Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sílvia Blanco Prat

Càrrec

cap del Servei de Recursos Humans

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions


a) Controlar la gestió de tots els assumptes relatius a la gestió en matèria de personal.
b) Coordinar i executar les actuacions necessàries per a la incorporació de les noves tecnologies que en aquest àmbit de gestió siguin impulsades pels òrgans competents en matèria de funció pública.
c) Estudiar, planificar i elaborar propostes d'optimització de plantilles que permetin una assignació eficient dels recursos disponibles.
d) Supervisar els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball promoguts pel Departament.
e) Supervisar el procés d'incorporació del personal provinent dels processos
selectius i de provisió de llocs de treball promoguts per la Direcció General de Funció Pública.
f) Supervisar els expedients relatius a les situacions administratives, les compatibilitats, els permisos, les llicències i altres incidències de personal.
g) Aplicar la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecti el personal.
h) Gestionar la plantilla del personal.
i) Supervisar l'actualització del sistema d'informació de personal, custodiar els expedients personals, i supervisar les certificacions corresponents al seu àmbit de competències.
j) Elaborar les propostes de valoració dels llocs de treball, i coordinar i controlar les relacions de llocs de treball.
k) Controlar la contractació laboral del personal que presta serveis al Departament.
l) Assessorar en matèria de personal a les unitats del Departament.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (10/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya