Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Serveis

    Organigrama

Responsable

Sr.   Agustí París i Roig

Càrrec

director de Serveis

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Administrar i gestionar els serveis generals del Departament, i dur a terme la
coordinació d'aquests serveis en les entitats que en depenen.
b) Adequar al Departament les polítiques de Govern en matèria de recursos
humans i dirigir els assumptes relatius al personal adscrit als diferents òrgans del
Departament, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.
c) Dirigir i coordinar les polítiques de relacions laborals i de prevenció de riscos
i salut laboral.
d) Impulsar i supervisar els projectes de la qualitat del servei, la millora organitzativa
del Departament i la racionalització de procediments per tal de cercar la
millora contínua en la prestació de serveis.
e) Dirigir les actuacions del Departament en matèria de tecnologies de la informació
i les comunicacions.
f) Dirigir la preparació de la proposta de l'avantprojecte de pressupost i supervisar
la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions,
les obres dels edificis adscrits o gestionats pel Departament i el seu manteniment,
sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.
g) Dirigir les expropiacions que derivin de l'actuació del Departament o d'altres
entitats, departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, o d'altres
administracions públiques quan se li encomani, i acordar l'inici dels expedients
expropiatoris, si escau.
h) Dirigir les accions encaminades a garantir la seguretat de la informació i la
protecció de les dades de caràcter personal.
i) Iniciar i instruir els procediments de responsabilitat patrimonial derivats
d'actuacions dels òrgans i unitats que depenen de la Secretaria General.
j) Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions
dictades per les unitats orgàniques que en depenen.
k) Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular de la Secretaria general.data actualització (30/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya