Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Assessoria Jurídica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ma. Carme Sardà i Vilardaga

Càrrec

advocada en cap de l'Assessoria Jurídica

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'assessorament en dret sobre les qüestions següents:
Els projectes i els avantprojectes de disposicions de caràcter general.

Els contractes i els convenis administratius, civils, mercantils i laborals que s'han d'atorgar.
 
La suficiència dels poders per a actuar que presenten els particulars davant l'Administració de la Generalitat.

La validesa i l'eficàcia dels documents en què es fonamenten els drets dels particulars.

Les condicions jurídiques incloses en els plecs de clàusules dels contractes administratius.
 
La constitució, la modificació i la cancel·lació de les garanties que s'han de prestar en favor de la Generalitat.

Les reclamacions administratives prèvies a la via civil i laboral.

Els recursos davant els consellers.

Els expedients sobre declaració de lesivitat dels actes propis, amb caràcter previ a llur impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
Els expedients de denúncia i devolució d'ingressos indeguts.

Els estatuts d'organismes autònoms, empreses públiques, consorcis i fundacions en què participa la Generalitat.

La defensa jurídica de les competències de l'Administració de la Generalitat respecte a l'Estatut d'autonomia.
 
Qualsevol altre assumpte per a la resolució del qual les disposicions vigents exigeixen un informe jurídic, i tots els supòsits en què ha de dictaminar posteriorment la Comissió Jurídica Assessora.
L'Assessoria Jurídica coordina els criteris jurídics que han de seguir l'Àrea d'Assessorament Jurídic a l'Àmbit de Medi Ambient i la resta d'unitats que tenen funcions d'assessorament i gestió jurídica del Departament.
 
 

Components

Nivell orgànic de Subdirecció General.data actualització (10/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya