Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria General de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Responsable

Sr.   Ricard Font i Hereu

Càrrec

secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 1. Representació del Departament per delegació del Conseller i exercici, sota la direcció del titular del Departament, de les funcions que aquest li delegui.
 2. Inspecció dels centres, dependències i organismes adscrits al Departament, sens perjudici de les atribucions pròpies dels directors generals.
 3. Direcció i organització dels serveis generals del Departament.
 4. Vetlla per l'organització, simplificació, i racionalització administratives i assegurar el suport tècnic i jurídic general del Departament.
 5. Assumpció de les tasques de comunicació amb altres Departaments, organismes i entitats que en depenen.
 6. Coordinació de l'actuació del Departament en relació amb les transferències de funcions i serveis.
 7. Ésser el cap superior de tot el personal del Departament i resoldre els assumptes que afecten aquest personal.
 8. Contractació del personal laboral i nomenament dels funcionaris interins.
 9. Coordinació dels programes i les actuacions de les diferents direccions generals i dels organismes adscrits al Departament.
 10. Tràmit de les disposicions generals i, si s'escau, elaboració i realització de l'estudi i l'informe.
 11. Elaboració, conjuntament amb els directors generals, de l'avantprojecte de pressupost del Departament per sotmetre'l al conseller.
 12. Tràmit del pressupost dels organismes i de les entitats adscrites al Departament i direcció i control de la gestió del pressupost.
 13. Supervisió de l'adquisició de subministraments, béns i serveis, i també dels expedients de contractació de qualsevol tipus.
 14. Autorització de les despeses dins els límits que s'estableixen per reglament i realització de l'informe de les propostes de les despeses que excedeixin aquests límits.
 15. Elaboració dels programes de necessitats del Departament.
 16. Assistir al vicepresident o vicepresidenta en l’exercici de les funcions que li corresponen segons els articles 14 i 15 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
 17. Dirigir les expropiacions que derivin de l'actuació del Departament o d'altres entitats, departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, o d'altres administracions públiques quan se li encomani i acordar l'inici dels expedients expropiatoris, si escau. 
 18. Coordinar les activitats de la Comissió de Preus de Catalunya, en relació amb la intervenció sobre preus. data actualització (13/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya