Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria General de Territori i Sostenibilitat

Responsable

Sr.   Ferran Falcó i Isern

Càrrec

secretari general de Territori i Sostenibilitat

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Representació del Departament per delegació del Conseller i exercici, sota la direcció del titular del Departament, de les funcions que aquest li delegui.

Inspecció dels centres, dependències i organismes adscrits al Departament, sens perjudici de les atribucions pròpies dels directors generals.

Direcció i organització dels serveis generals del Departament.

Vetlla per l'organització, simplificació, i racionalització administratives i assegurar el suport tècnic i jurídic general del Departament.

Assumpció de les tasques de comunicació amb altres Departaments, organismes i entitats que en depenen.

Coordinació de l'actuació del Departament en relació amb les transferències de funcions i serveis.

Ésser el cap superior de tot el personal del Departament i resoldre els assumptes que afecten aquest personal.

Contractació del personal laboral i nomenament dels funcionaris interins.

Coordinació dels programes i les actuacions de les diferents direccions generals i dels organismes adscrits al Departament.

Tràmit de les disposicions generals i, si s'escau, elaboració i realització de l'estudi i l'informe.

Elaboració, conjuntament amb els directors generals, de l'avantprojecte de pressupost del Departament per sotmetre'l al conseller.

Tràmit del pressupost dels organismes i de les entitats adscrites al Departament i direcció i control de la gestió del pressupost.

Supervisió de l'adquisició de subministraments, béns i serveis, i també dels expedients de contractació de qualsevol tipus.

Autorització de les despeses dins els límits que s'estableixen per reglament i realització de l'informe de les propostes de les despeses que excedeixin aquests límits.

Elaboració dels programes de necessitats del Departament.

Proposta de les reformes encaminades a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres del Departament i preparació dels mètodes de treball, tenint en consideració els costos i el rendiment.
També li correspon dirigir les expropiacions que derivin de l'actuació del Departament o d'altres entitats, departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, o d'altres administracions públiques quan se li encomani i acordar l'inici dels expedients expropiatoris, si escau, i coordinar les activitats de la Comissió de Preus de Catalunya, en relació amb la intervenció sobre preus.data actualització (10/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya