Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

Responsable

Sra.   Mónica Corominas Guerin

Càrrec

gerent del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Pendès, l'Anoia i el Garraf

Adreça
Carrer de l'Espirall, s/n (Hospital Comarcal)
Població
08720  Vilafranca del Penedès
Telèfon
93 892 25 68
Fax
93 804 08 18
Contacte

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació
S'organitza com una xarxa territorial de laboratoris clínics i anatomia patològica, que estan integrats en els hospitals corresponents.

Tipus de servei
Compta amb sis serveis de diagnòstic biològic i presta serveis tant a l'atenció primària de les comarques com a l'hospitalària. Dóna suport immediat a les necessitats urgents i generals dels seus usuaris i disposa d'especialistes en anàlisis clíniques, bioquímica, microbiologia, hematologia, immunologia, biologia molecular i anatomia patològica.

Entitats consorciades o participades
-Servei Català de la Salut
-Institut Català de la Salut
-Consorci Sanitari de l'Anoia
-Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
-Consorci Sanitari del Garraf

Data de creació
10/07/2001

 

NIF

Q-5850025-G

 

Funcions

Article 2
Objectiu i finalitats
2.1 L'objectiu del Consorci és l'execució de les activitats assistencials, docents i de recerca que realitzen els serveis de laboratori que s'adscriguin al Consorci.
2.2 Són finalitats específiques del Consorci:
a) La realització de tècniques de bioquímica, hematologia, microbiologia, serologia i immunologia i anatomia patològica.
b) La docència relacionada amb les tècniques esmentades.
c) Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.
d) La participació en la promoció de campanyes o les tasques de medicina preventiva.
e) Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.
2.3 Les finalitats esmentades les pot portar a terme el mateix Consorci directament, a través d'entitats instrumentals creades a l'efecte, o cedint la gestió a altres entitats externes.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.

Consorci administratiu participat pel Servei Català de la Salut, l'Institut Català de la Salut, Consorci Sanitari de l'Anoia, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Consorci Sanitari del Garraf. El nombre de mebres podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques o privades que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci.
Òrgans de Govern:
A) El Consell Rector: 7 membres:
- 2 representants del Servei Català de la Salut
- 2 representants de l'Institut Català de la Salut
- 1 representant del Consorci Sanitari de l'Anoia
- 1 representant del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
- 1 representant del Consorci Sanitari del Garraf
B) El/La president/a.
C) El/La vicepresident/a.
D) El/La gerent, que és l'òrgan executiu del Consorci.data actualització (17/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya