Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Sanitari Integral

Responsable

Sr.   Carles Constante i Beitia

Càrrec

director general del Consorci Sanitari Integral

Adreça
Avinguda de Josep Molins, 29-41
Població
08906  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 333 00 97
Fax
93 552 05 27
Adreça web

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació
Comarca del Barcelonès i la seva àrea sanitària d'influència

Tipus de servei
-Atenció hospitalària
-Atenció sociosanitària
-Atenció primària
·ABS Barcelona 2K Gaudí
·ABS Barcelona 2I Sagrada Família
·ABS L'Hospitalet de Llobregat 3 Collblanc
·ABS L'Hospitalet de Llobregat 4 Torrassa

Entitats consorciades o participades
-Servei Català de la Salut
-Institut Català de la Salut
-Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat
-Ajuntament de San Joan Despí
-Consell Cormarcal del Baix Llobregat
-Creu Roja Espanyola

Data de creació
11/11/1991

 

NIF

Q-5856254-G

 

Funcions

Article 2 dels Estatuts

Objectiu i finalitats
2.1  L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació.
Així mateix, en el si del Consorci Sanitari Integral, les entitats consorciades treballaran conjuntament en la planificació, l'ordenació, l'avaluació i la coordinació dels centres, serveis i establiments de salut pública i d'atenció sanitària, sociosanitària i social, de responsabilitat pública, que desenvolupen, totalment o parcialment, la seva activitat dins dels seus respectius àmbits competencials, afavorint la continuïtat assistencial.
2.2  Seran finalitats específiques del Consorci:
2.2.1    La col·laboració amb el Servei Català de la Salut en la planificació, l'ordenació, l'avaluació i la coordinació dels centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària, sociosanitària i de rehabilitació, de responsabilitat pública que desenvolupen, totalment o parcialment, la seva activitat dins dels seus respectius àmbits competencials.
2.2.2    L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.
2.2.3    La prestació de serveis d'atenció primària de salut i salut pública.
2.2.4    La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i social.
2.2.5    La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.
2.2.6    Proporcionar serveis de rehabilitació.
2.2.7    La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.
2.2.8    Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.
2.2.9    Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.
2.3  Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci directament o cedint la gestió a d'altres entitats externes.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.

El Consorci, que constitueix una entitat jurídica pública, de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb totat la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la realització dels seus objectius. Està compost per:

a) El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres següents, nomenats i substituïts per les entitats consorciades:
  • 4 representants del Servei Català de la Salut, designats/des èl seu director/a
  • 2 representants de l'Institut Català de la Salut, designats/des pel seu director/a
  • 1 representant de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, designat pel seu òrgan de govern
  • 1 representant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, designat pel seu òrgan de govern
  • 1 representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat, designat pel seu òrgan de govern
b) El/la president/a
c) El/la vicepresident/a
d) El/la director/a general
e) Les comissions delegadesdata actualització (05/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya