Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Sanitari de Barcelona

Responsable

Sr.   Jaume Estany Ricart

Càrrec

gerent del Consorci Sanitari de Barcelona

Adreça
Carrer d'Esteve Terradas, 30 Edifici Mestral (Parc Sanitari Pere Virgili)
Població
08023  Barcelona
Telèfon
93 551 57 00
Fax
93 259 41 01
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'atenció

de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.
dimarts, de 8.30 a 14 i de 15 a 18 h.
divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu i vigílies de festius (d'1 de juny a 30 de setembre)
de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació
Barcelona ciutat

Tipus de servei
-Direcció i coordinació de gestió de centres i establiments
-Atenció sanitària i sociosanitària en l'àmbit de la ciutat de Barcelona

Entitats consorciades o participades
-Generalitat de Catalunya
-Ajuntament de Barcelona

Data de creació
28/12/1987

 

NIF

Q-5856235-F

 

Funcions

Article 2 dels Estatuts
2.1  El Consorci té per objectiu dirigir i coordinar la gestió dels centres, els serveis i els establiments d'atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut de la regió sanitària del municipi de Barcelona.
2.2  A més. el Consorci exerceix en l'àmbit de la ciutat de Barcelona les funcions que la Llei 15/1990. de 9 de juliol. atribueix a les regions sanitàries del Servei Català de la Salut. Aquestes funcions les ha d'exercir d'acord amb els criteris generals establerts pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.
Així mateix, el Consorci desenvolupa les funcions que li siguin delegades pels òrgans centrals del Servei Català de la Salut a I'empara del que estableix en I'article 22.3 i concordants de la Lli 15/1990, de 9 de juliol.
2.3  En el desenvolupament de les funcions pròpies de la Regió Sanitaria Barcelona Ciutat, el Consorci ha de tenir especial cura d'assolir els objectius que estableix l'article 23 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Òrgans del Consorci:

A) El seu òrgan de govern superior és la Junta General, integrada per 10 membres: 6 representants de la Generalitat i 4 representants de l'Ajuntament de Barcelona.
B) Comissió Permanent
C) Secretari.
D) Gerent, que és l'òrgan executiu del Consorci.

El President del Consorci serà un dels 6 membres de la Generalitat i el vicepresident serà un dels quatre membres de l'Ajuntament.
Resta adscrit funcionalmet al Servei Català de la Salut.data actualització (17/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya