Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Assessora Sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida a Catalunya


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaboració d'estudis, informes i dictàmens no vinculants, i prestació d'assessorament tècnic en les matèries i qüestions que li siguin sotmeses pel Departament de Sanitat i Seguretat social, o organismes adscrits, en relació amb els aspectes sanitaris de desenvolupament i aplicació de la normativa vigent sobre tècniques de reproducció assistida.
Proposta de criteris per a la millor orientació i actualització en la utilització d'aquestes tècniques.
Elaboració i actualització dels llistats de malalties genètiques hereditàries que poden ser detectades amb tècniques de diagnòstic preimplantatori, a l'afecte de prevenció i/o finalitats terapèutiques.
Elaboració d'informes tècnics respecte l'actualització dels requisits que han de complir els centres i serveis on es realitzin les tècniques de reproducció assistida.
Promoció d'accions a favor dels drets fonamentals de la persona, en relació amb les tècniques de reproducció humana assistida.

Components

La Comissió es compon dels membres següents:
A) President (DG de Recursos Sanitaris).
B) Vice-president (SG d'Avaluació i Acreditació).
C) Vuit vocals (un professional de reconeguda experiència i solvència en el camp de la biotècnica, dessignat pel Conseller de Sanitat i Seguretat Social, un en representació i a proposta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, un en representació i a proposta de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, un en representació i a proposta del Col·legi Oficial de Biòlegs, un en representació i a proposta de les universitats catalanes, un en representació i a proposta de les organitzacions d'usuaris de la sanitat, el cap del Servei d'Autorització, Acreditació i Avaluació de la Direcció General de Recursos Sanitaris, el cap de la Secció d'Avaluació i Control de Qualitat de la Direcció General de Recursos Sanitaris, el qual actua com a secretari.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya