Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Assessora per al Tractament de la Informació Confidencial (CATIC)


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Es crea la Comissió Assessora per al tractament de la informació confidencial com a òrgan consultiu del Departament de Sanitat i Seguretat Social, del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut d'Estudis de la Salut.
La Comissió Assessora:
Proposa la protecció de la confidencialitat de les dades registrades i contingudes en els bancs de dades de l'Administració sanitària de la Generalitat.
Vetlla perquè la seva transmissió sigui en benefici dels mateixos ciutadans i/o entitats públiques i/o privades registrades, pel control d'una determinada malaltia o afecció i amb finalitats d'investigació i estudi.
Proposa mesures de control de la qualitat de l'ús i el tractament de les dades confidencials.
Coneix les sol·licituds de comunicació de dades individualitzades o individualitzables que s'adrecin a l'Administració, efectuades per ciutadans i/o entitats públiques i/o privades i informa sobre elles.
Informa i assessora, per iniciativa pròpia, el conseller de Sanitat i Seguretat Social, sobre aquells problemes o necessitats que requereixin un estudi o actuació per part dels òrgans competents del Departament o d'altres institucions públiques esmentades a l'article 1.1 de la present Ordre.
Vetlla per la protecció de la dignitat humana i promou accions en defensa dels drets fonamentals de la persona, en relació amb l'ús i el tractament de dades confidencials.

Components

La Comissió Assessora es compon dels membres següents, tots ells anomenats pel conseller de Sanitat i Seguretat Social:
A) President (secretari general del Departament de Sanitat i Seguretat Social o la persona en qui delegui).
B) onze vocals:
"Un en representació de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social"
"Un en representació de l'Area Sanitària del servei Català de la Salut"
"Un en representació de l'Àrea Jurídica i d'Organització del Servei Català de la Salut"
"Un en representació de l'Àrea Tècnica del Servei Català de la Salut"
"Un en representació de l'Institut Català de la Salut"
"Un en representació de l'Institut d'Estadística de Catalunya"
"Un en representació de la Secretaria per a la Societat de la informació"
"Un en representació del banc de dades de la informació sol·licitada"
"Un expert en el tractament de dades estadístiques, com a representant dels usuaris"
"Un jurista de reconeguda experiència i solvència en la màteria"
"Un expert de reconeguda experiència i solvència en el camp de la bioètica"
c) Secretari: un tècnic superior del Departament de Sanitat i Seguretat social o dels organismes que en depenen, designat a proposta del president de la Comissió, que actuarà amb veu però sense vot.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya