Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Assessora d'Entitats d'Assegurança Lliure d'Assistència Mèdico-Farmacèutica


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Sol·licituds d'autorització i d'inscripció al cens-registre d'Entitats d'Assegurança Lliure d'Assistència Mèdico-Farmacèutica
Reclamacions formulades per assegurats i facultatius metges, amb caràcter previ a l'emissió de dictàmens o resolució per l'òrgan corresponent
Expedients sancionadors
Criteris a aplicar en matèria de pòlisses, bases tècniques, fixació de tarifes o emissió de suplements de pòlisses i les seves modificacions en els aspectes en què s'estengui la competència del Departament de Sanitat i Seguretat Social
Propostes de modificació de les normes vigents en matèria d'assegurança lliure d'assistència mèdico-farmacèutica

Components

Integrada per:
A) President (DG d'Ordenació i Planificació Sanitària).
B) Vice-president (Cap del Servei d'Entitats d'Assegurança Lliure d'Assistència Mèdico-Farmacèutica).
C) Vocals: 1 Secció d'Entitats d'Assegurança Lliure.
D) Vocals: 1 pel Consell General de Col·legis Oficials de Metges de Catalunya, 1 pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya, 1 pel Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, 1 pel Consell General de Col·legis d'ATS i Diplomats en Infermeria de Catalunya, 3 per les entitats asseguradores de Catalunya, 1 per les Mutualitats de Previsió Social de Catalunya, 5 pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1 pels usuaris de la sanitat de Catalunya, un representant del col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 3 en representació de les associacions de clíniques i hospitals de Catalunya.
E) Secretari.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya