Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut Català de la Salut (ICS)

Responsable

Sra.   Yolanda Lejardi Estévez

Càrrec

Directora gerent

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 482 41 00
Adreça web
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Romandrà tancat festius i els dies:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

Article 3
Objectius
1. Els objectius de l'Institut Català de la Salut són:
a) Prestar serveis sanitaris públics preventius, assistencials, diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors, pal·liatius, de cures i de promoció i manteniment de la salut destinats als ciutadans, de conformitat amb el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut i la cartera de serveis aprovada pel Govern de la Generalitat.
b) Prestar altres serveis finançats amb taxes o preus públics que li pugui encarregar el departament competent en matèria de salut.
c) Portar a terme activitats docents i de recerca en el camp de les ciències de la salut.
2. Les prestacions públiques han d'incloure necessàriament l'atenció primària i l'atenció contínua extrahospitalària; l'atenció hospitalària, que inclou els serveis d'alta complexitat i d'alta tecnologia mèdica; l'atenció sociosanitària; l'atenció de la salut mental, i la prestació de serveis diagnòstics i de suport per a garantir uns serveis assistencials eficients i de qualitat.
3. L'Institut Català de la Salut ha de cooperar amb la resta de prestadors públics de serveis sanitaris i sociosanitaris, amb la finalitat de donar eficàcia i coherència a la realització del seu objecte.
 
 
Article 4 dels Estatuts
Funcions
L'Institut Català de la Salut té les funcions següents:
a) Desenvolupar una organització assistencial de la Generalitat que sigui un referent i un model de provisió de serveis de salut a Catalunya.
b) Garantir la prestació sostenible d'uns serveis assistencials de qualitat, que s'ajustin als requeriments específics dels ciutadans, amb respecte pel principi d'autonomia de gestió de centres i serveis, la participació i coresponsabilització professional en la gestió dels serveis, la transparència en la seva actuació i en la col·laboració amb altres institucions amb finalitats similars.
c) Millorar i modernitzar les seves infraestructures i equipaments, amb una distribució coherent sobre el territori.
d) Reforçar les polítiques de personal per a assegurar la competència i la motivació dels professionals i promoure condicions de treball adequades.
e) Adaptar l'organització i la prestació dels seus serveis a les problemàtiques canviants i garantir una utilització òptima dels mitjans disponibles.
f) Promoure la utilització de les teràpies més adequades.
g) Adaptar les polítiques d'informació i els mètodes d'interacció amb els usuaris.
h) Optimar la gestió dels recursos financers.
i) Establir formes de govern rigoroses i transparents, que permetin als òrgans de govern exercir una direcció efectiva de la institució i garanteixin una participació efectiva de tots els implicats.


 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.data actualització (05/09/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya