Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Regió Sanitària Barcelona

Responsable

Sr.   Lluís Franch i Viñas

Càrrec

gerent de la Regió Sanitària Barcelona

Adreça
Carrer d'Esteve Terradas, 30 Edifici Mestral (Parc Sanitari Pere Virgili)
Població
08023  Barcelona
Telèfon
93 551 57 00
Fax
93 259 41 01

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Els dies 24 i 31 de desembre romandrà tancat.

Telèfon d'informació: 061 CatSalut Respon.

Funcions

La naturalesa i les funcions de la Gerència de la regió sanitària són les que li atribueixen els articles 28 i 29 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol. Les persones titulars de les gerències de regió sanitària depenen jeràrquicament i funcionalment del director del Servei Català de la Salut.
El gerent o la gerent de la Regió Sanitària Barcelona pot delegar les funcions que estableix l'article 29 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, en dos gerents d'àmbit, corresponents als àmbits territorials d'actuació següents:
Barcelona Ciutat, que inclou els sectors sanitaris: Barcelona Ciutat Vella, Barcelona Eixample, Barcelona Gràcia, Barcelona Horta-Guinardó, Barcelona Les Corts, Barcelona Nou Barris, Barcelona Sant Andreu, Barcelona Sant Martí, Barcelona Sants-Montjuïc i Barcelona Sarrià-Sant Gervasi.
Barcelona Metropolitana, que inclou els sectors sanitaris: Alt Penedès-Garraf, Baix Llobregat Centre-Litoral i l'Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat Nord, Barcelonès Nord i Maresme, Vallès Occidental Est, Vallès Occidental Oest i Vallès Oriental.
Sens perjudici de les funcions que els puguin ser delegades, corresponen als gerents d'àmbit, sota les directrius de la Gerència de la Regió Sanitària Barcelona i pel que fa al seu àmbit territorial respectiu:
Donar suport a la Gerència en l'elaboració de propostes de contractació de serveis assistencials i gestionar els acords, convenis i concerts subscrits per a la prestació de serveis.
Controlar l'aplicació de les directrius generals i els criteris d'actuació i donar compte del seu incompliment a la Gerència de la Regió Sanitària.
Assumir la direcció i gestió del seu àmbit territorial dins la Regió Sanitària.
Impulsar, coordinar, inspeccionar i avaluar els serveis i les unitats de la Regió Sanitària corresponents al seu àmbit territorial.
Promoure, prioritzar i coordinar aliances i actuacions entre les entitats proveïdores.
El gerent o la gerent de l'àmbit de Barcelona Ciutat és el gerent o la gerent del Consorci Sanitari de Barcelona.
Tot això sens perjudici del que estableixen la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, segons la redacció que en fa la Llei 11/1995, de 29 de setembre, i l'article 104 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, de conformitat amb els quals el Consorci exerceix les funcions previstes per a les regions sanitàries pel que fa a la ciutat de Barcelona.

Normativadata actualització (15/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya