Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Regió Sanitària Barcelona

Responsable

Sr.   Lluís Franch i Viñas

Càrrec

gerent de la Regió Sanitària Barcelona

Adreça
Carrer d'Esteve Terradas, 30 Edifici Mestral (Parc Sanitari Pere Virgili)
Població
08023  Barcelona
Telèfon
93 551 57 00 / 061 CatSalut Respon
Fax
93 259 41 01

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

La naturalesa i les funcions de la Gerència de la regió sanitària són les que li atribueixen els articles 28 i 29 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol. Les persones titulars de les gerències de regió sanitària depenen jeràrquicament i funcionalment del director del Servei Català de la Salut.
El gerent o la gerent de la Regió Sanitària Barcelona pot delegar les funcions que estableix l'article 29 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, en dos gerents d'àmbit, corresponents als àmbits territorials d'actuació següents:
Barcelona Ciutat, que inclou els sectors sanitaris: Barcelona Ciutat Vella, Barcelona Eixample, Barcelona Gràcia, Barcelona Horta-Guinardó, Barcelona Les Corts, Barcelona Nou Barris, Barcelona Sant Andreu, Barcelona Sant Martí, Barcelona Sants-Montjuïc i Barcelona Sarrià-Sant Gervasi.
Barcelona Metropolitana, que inclou els sectors sanitaris: Alt Penedès-Garraf, Baix Llobregat Centre-Litoral i l'Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat Nord, Barcelonès Nord i Maresme, Vallès Occidental Est, Vallès Occidental Oest i Vallès Oriental.
Sens perjudici de les funcions que els puguin ser delegades, corresponen als gerents d'àmbit, sota les directrius de la Gerència de la Regió Sanitària Barcelona i pel que fa al seu àmbit territorial respectiu:
Donar suport a la Gerència en l'elaboració de propostes de contractació de serveis assistencials i gestionar els acords, convenis i concerts subscrits per a la prestació de serveis.
Controlar l'aplicació de les directrius generals i els criteris d'actuació i donar compte del seu incompliment a la Gerència de la Regió Sanitària.
Assumir la direcció i gestió del seu àmbit territorial dins la Regió Sanitària.
Impulsar, coordinar, inspeccionar i avaluar els serveis i les unitats de la Regió Sanitària corresponents al seu àmbit territorial.
Promoure, prioritzar i coordinar aliances i actuacions entre les entitats proveïdores.
El gerent o la gerent de l'àmbit de Barcelona Ciutat és el gerent o la gerent del Consorci Sanitari de Barcelona.
Tot això sens perjudici del que estableixen la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, segons la redacció que en fa la Llei 11/1995, de 29 de setembre, i l'article 104 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, de conformitat amb els quals el Consorci exerceix les funcions previstes per a les regions sanitàries pel que fa a la ciutat de Barcelona.

Normativadata actualització (23/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya