Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Banc de Sang i Teixits (BST)

Responsable

Sra.   Anna Millán Álvarez

Càrrec

directora general del Banc de Sang i Teixits

Adreça
Passeig del Taulat, 106-116 (Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 557 35 00
Fax
93 557 35 02

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació.
Catalunya

Tipus de servei
-Promoció de donació de sang.
-Gestió de serveis de transfusió.
-Subministrament d'hemoderivats a altres centres.
-La gestió de l'assistència sanitària en l'àmbit de l'especialitat mèdica d'hematologia i hemoteràpia.

Entitats consorciades o participades
Servei Català de la Salut
Data de creació
30/03/1995

 

NIF

Q-5856387-E

 

Funcions

Article 3 dels Estatuts
Són funcions del BST:
a)  En l'àmbit de tots els centres sanitaris públics i privats del territori de Catalunya i, si escau, en altres indrets que es determinin, segons es convingui o resulti de la normativa reguladora corresponent:
- Planificar, promoure i obtenir la donació de sang i dels seus components, la realització de les anàlisis, el processament i la preservació, seguint els estàndards més alts de qualitat i seguretat, així com realitzar programes de plasmafèresi i citafèresi no terapèutics, basats en la donació altruista.
- Planificar la cobertura de les necessitats i la distribució de la sang i hemoderivats de tots els centres públics i privats, així com responsabilitzar-se del subministrament de sang i hemoderivats en els casos de pacients sensibilitzats o per atendre les necessitats en circumstàncies d'emergència.
- Responsabilitzar-se de l'intercanvi de plasma sanguini amb la indústria fraccionadora per a l'obtenció d'hemoderivats.
- Dur a terme la planificació, l'obtenció, el processament i la preservació, seguint els estàndards més alts de qualitat i seguretat, de les cèl·lules progenitores, els teixits i la llet materna suficients per poder atendre les necessitats dels pacients a Catalunya.
- En cas d'existència d'excedents, i sempre que estiguin cobertes i assegurades les necessitats de Catalunya, la distribució també es pot dur a terme fora de l'àmbit territorial, d'acord amb la normativa reguladora.
- Implementar millores tecnològiques i de servei per donar resposta a les necessitats terapèutiques dels pacients.
- Promoure la innovació i dur a terme activitats de docència i recerca relacionades amb les seves funcions, i garantir en tot moment el bon ús dels productes biològics donats de manera altruista.
b)  Portar a terme els estudis que li siguin encarregats per l'Administració sobre hemodonació, transfusió sanguínia, teixits i altres.
c)  Cooperar i col·laborar amb organismes homònims d'altres comunitats autònomes, d'àmbit estatal, europeu i internacional, als efectes d'assolir sinergies i marcs d'actuació d'interès comú.
d)  Coadjuvar al desenvolupament i la potenciació de la Bioregió de Catalunya en els àmbits propis del BST.
e)  Assumir un lideratge estratègic i prospectiu en el coneixement, la recerca, la innovació, la transferència de tecnologia i el desenvolupament en els àmbits propis del BST
f)  Desenvolupar totes les actuacions que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius, com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades que li siguin encomanades.

Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.

El Consell d'Administració té la composició següent:
  • President
  • Vicepresident
  • Entre sis i vuit vocals
  • Secretari
Els càrrecs corresponents a la Presidència i Vicepresidència, així com a les vocalies, són nomenats i separats, lliurement, pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de salut.
 data actualització (29/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya