Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Català de la Salut (CatSalut)

Responsable

Sra.   Gemma Craywinckel Martí

Càrrec

directora del Servei Català de la Salut

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Edifici Olímpia
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 403 85 85 / 061 Salut Respon
Fax
93 403 89 25
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
el 24 de desembre.
el 31 de desembre.

Observacions

Podeu fer tràmits en línia a Tràmits.gencat, presentar una Petició genèrica des d'aquest mateix web o enviar una consulta a la Bústia de contacte

 

NIF

S-5800006-H

 

Funcions

Article 7 de la llei 15/1990, de 19 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya

Funcions

1. Per a la consecució de les seves finalitats, el Servei Català de la Salut, en el marc de les directrius i les prioritats de la política de protecció de la salut i d'assistència sanitària i sòcio-sanitària i els criteris generals de la planificació sanitària, desenvolupa les funcions següents:

 1. L'ordenació, la planificació, la programació, l'avaluació i la inspecció sanitàries, sòcio-sanitàries i de salut pública.
 2. La distribució dels recursos econòmics afectes al finançament dels serveis i les prestacions que configuren el sistema sanitari públic i de cobertura pública.
 3. La gestió i l'administració dels centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària i sòcio-sanitària integrats en el Servei Català de la Salut, i dels serveis administratius que conformen la seva estructura, tot potenciant l'autonomia de gestió dels centres sanitaris.
 4. La gestió i l'execució de les actuacions i els programes institucionals en matèria de promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària i sòcio-sanitària i rehabilitació.
 5. La gestió dels serveis i les prestacions del sistema sanitari públic de Catalunya.
 6. L'establiment de directrius generals i criteris d'actuació vinculants quant als centres, els serveis i els establiments adscrits funcionalment al Servei Català de la Salut, pel que fa a la seva coordinació amb el dispositiu sanitari públic.
 7. L'establiment, la gestió i l'actualització d'acords, convenis i concerts amb entitats no administrades per la Generalitat de Catalunya.
 8. Qualsevol altra funció pública sanitària no establerta en les lletres anteriors.

2. Per a l'exercici de les funcions a què es refereixen els epígrafs c), d) i e) de l'apartat anterior, el Servei Català de la Salut pot:

 1. Desenvolupar les esmentades funcions directament, per mitjà dels òrgans o els organismes que siguin competents o puguin crear-se a aquest efecte, si escau.
 2. Establir acords, convenis, concerts o fórmules de gestió integrada o compartida amb entitats públiques o privades.
 3. Formar consorcis de naturalesa pública amb entitats públiques o privades sense afany de lucre, amb interessos comuns o concurrents, que podran dotar-se d'organismes instrumentals, si escau.
 4. Crear o participar en qualssevol altres entitats admeses en dret, quan així convingui a la gestió i l'execució dels serveis o les actuacions. 

3. El Consell Executiu pot acordar la constitució d'organismes, la formació de consorcis i la creació o la participació del Servei Català de la Salut en qualssevol altres entitats admeses en dret, als efectes del que estableix l'apartat 2 d'aquest article. En particular, pot crear qualssevol empreses públiques de les previstes en la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana.


Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Ens públic de naturalesa singular. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


data actualització (22/04/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya