Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Promoció de la Salut

    Organigrama

Responsable

Sra.   Carmen Cabezas i Peña

Càrrec

sub-directora general de Promoció de la Salut

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 35 77
Fax
93 551 75 14

Funcions

A la Sub-direcció General de Promoció de la Salut li corresponen les funcions següents:
a) Planificar, dissenyar, aplicar i avaluar les polítiques que desenvolupa la Secretaria de Salut Pública en matèria de programes sanitaris tendents a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties i els seus factors de risc, i de la salut laboral, mitjançant actuacions dirigides a les persones i als entorns, amb una atenció preferent per les que es desenvolupen en l'àmbit de la salut comunitària.
b) Impulsar el desenvolupament d'un sistema de vigilància de malalties i problemes de salut relacionats amb el treball, i de vigilància de la salut postocupacional, d'acord amb la legislació de riscos laborals.
c) Impulsar l'establiment d'una xarxa de centres de referència per al diagnòstic de malalties professionals per mitjà de convenis específics amb centres assistencials.
d) Dissenyar les polítiques del Pla interdepartamental de salut pública i coordinar-ne l'elaboració i avaluar-ne l'impacte, també en termes de gènere.
e) Executar la prestació dels serveis inclosos en la cartera de serveis de salut pública sobre promoció de la salut, la prevenció de les malalties i la salut laboral i les funcions relacionades.
f) Donar suport als serveis assistencials, especialment en el nivell de l'atenció primària perquè puguin desenvolupar correctament les tasques relacionades amb la prevenció i la promoció de la salut i la gestió de les patologies professionals.
g) Promoure i facilitar la formació i la recerca en les matèries relacionades amb la Subdirecció.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
 data actualització (28/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya