Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques

Responsable

Sr.   Joan Colom i Farran

Càrrec

subdirector General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 39 00
Fax
93 551 56 14

Funcions

A la Sub-direcció General de Drogodependències li corresponen les funcions següents:
a) Gestionar les polítiques sanitàries en matèria de prevenció, assistència i tractament de les drogodependències.
b) Coordinar els dispositius tant governamentals com no governamentals implicats en la lluita contra les drogodependències.
c) Elaborar els informes preceptius per a l'autorització i el registre dels centres i els serveis destinats a l'atenció de les drogodependències, i donar assistència tècnica als centres i serveis de caràcter públic que actuen en l'àmbit de l'atenció i la prevenció de les drogodependències.
d) Donar assistència tècnica als centres i serveis de caràcter públic que actuen en l'àmbit de l'atenció i la prevenció de les drogodependències.
e) Gestionar, si s'escau, els concerts, els contractes, les subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de drogodependències.
f) Coordinar-se amb els òrgans d'altres departaments que participen en els programes d'actuació interdepartamentals en relació amb les drogodependències.
g) Establir actuacions per fomentar i millorar els serveis en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències.
h) Planificar i programar les actuacions referides al desplegament de la legislació aplicable en l'àmbit de la prevenció i l'assistència en matèria de substàncies que poden generar dependències.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
59.2 De la Subdirecció General de Drogodependències en depèn l'Àrea de Projectes i Recursos en Prevenció i Reducció de Danys.data actualització (24/04/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya