Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)

Responsable

Sra.   Laura Foraster i Lloret

Càrrec

secretària general del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya

Adreça
La Rambla, 14
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 640 54 70
Accessibilitat
Edifici no accessible  Edifici no accessible

 

NIF

Q-5856401-D

 

Funcions

 1. Assessorar les administracions catalanes, així com qualsevol altra entitat pública o privada de Catalunya.
 2. Recaptar, tractar i difondre de forma adequada la informació sobre els àmbits del seu interès de la qual disposi per tots els mitjans al seu abast.
 3. Organitzar, promoure i coordinar cursos, conferències, seminaris i programes de visites internacionals.
 4. Organitzar, promoure i coordinar campanyes de sensibilització.
 5. Organitzar, promoure i coordinar activitats de documentació, estudi, diagnosi i recerca.
 6. Realitzar publicacions especialitzades.
 7. Atorgar beques i ajuts a persones físiques catalanes i internacionals per encoratjar la recerca, així com instituir premis amb la mateixa finalitat.
 8. Organitzar o participar en qualsevol altra activitat local o internacional que, dins del seu àmbit de treball, interessi als seus membres o, directament, a la societat catalana.

En totes les funcions anteriorsel DIPLOCAT ha de vetllar per:
 • Associar a les seves actuacions d'altres entitats públiques o privades de Catalunya o internacionals per garantir una òptima interacció entre la societat catalana i el món.
 • Prestar una atenció especial a tot el territori de Catalunya mitjançant la col·laboració amb les diferents institucions i agents econòmics i socials de totes les comarques catalanes

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Està integrat per: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Vielha i Mijaran, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona, Consell General d'Aran, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya, Universitats de Catalunya, EADA Business School, Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), Foment del Treball Nacional, Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC), Fundació Privada d'Empresaris (FemCAT), AMEC-Associació Multisectorial d'Empreses, Federació Catalana de Caixes d'Estalvis, Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), Confederació de Cooperatives de Catalunya, FC Barcelona, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT).

Òrgans de govern del Patronat:
 • El Ple
 • El Comitè Executiu
 • El secretari o secretària general

El Ple és l'òrgan de govern superior del DIPLOCAT i està integrat per:
 1. El president o la presidenta, que és el president o presidenta de la Generalitat, que pot delegar la presidència d'un Ple en el membre del Govern que té la titularitat de les competències en l'àmbit exterior de la Generalitat de Catalunya, o en un altre conseller o consellera de la Generalitat de Catalunya.
 2. El president o presidenta del Comitè Executiu, que és la persona titular de la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya.
 3. Els màxims representants de les entitats locals, escoles de negocis, patronals, cambres i associacions empresarials relacionades, els quals poden delegar la seva assistència al Ple en un càrrec executiu de la institució que representen.
 4. El secretari o secretària de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis i un o una representant d'aquesta Federació.
 5. Dos rectors o rectores d'universitat, escollits pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
 6. El director o la directora general competent en l'àmbit de les relacions exteriors de la Generalitat de Catalunya.
 7. Un o una representant del departament de la Generalitat competent en l'àmbit de la internacionalització de l'empresa catalana.
 8. El o la titular del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 9. El secretari o la secretària general del DIPLOCAT.
El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de DIPLOCAT i està format per:
 1. El president o la presidenta del Comitè Executiu.
 2. El director o la directora general competent en l'àmbit de relacions exteriors de la Generalitat.
 3. El secretari o la secretària general del DIPLOCAT.
 4. Un o una representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, i un o una representant de la Federació de Municipis de Catalunya, en representació de les institucions del món local que són membres del DIPLOCAT.
 5. El o la titular del Consell Interuniversitari de Catalunya, en representació de les universitats i els centres d'estudis superiors que són membres del DIPLOCAT.
 6. Un o una representant de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis.
 7. Un o una representant del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.
El secretari o la secretària general és elegida pel Ple del DIPLOCAT a proposta del president o presidenta de la Generalitat, per un període de quatre anys renovables.

Normativadata actualització (08/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya