Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Laboratori de Salut Pública a Lleida

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sílvia Bendicho Porta

Càrrec

cap de la Secció de Laboratori de Salut Pública a Lleida

Adreça
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2
Població
25006  Lleida
Telèfon
973 70 16 00
Fax
973 24 91 40

Funcions

a) Planificar i coordinar els recursos humans i materials assignats al laboratori.
b) Comprovar la conformitat dels productes alimentaris, les aigües i altres objectes d'anàlisi amb les
disposicions dirigides a prevenir els riscs per a la salut pública i protegir els interessos dels consumidors, i amb
les directrius dels plans de seguretat alimentària i de salut a Catalunya.
c) Validar les anàlisis realitzades per les diferents àrees tècniques del laboratori.
d) Verificar l'acreditació dels laboratoris que realitzin tasques de control oficial d'acord amb les exigències de
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 per un òrgan d'acreditació reconegut que compleixi la norma UNE-EN
ISO/IEC 17011.2004.
e) Comprovar la veracitat de les declaracions responsables prèvies al funcionament presentades pels
laboratoris de salut ambiental i alimentària inscrits en el seu àmbit territorial i gestionar les tasques de control
dels requisits necessaris per a l'exercici de la seva activitat d'acord amb la normativa vigent.
f) Coordinar les seves actuacions amb els altres laboratoris de la xarxa de laboratoris de salut ambiental i
alimentària d'utilització pública creada per regulació específica.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (11/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya