Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Carles Cordón Bofill

Càrrec

cap del Servei de Gestió de Recursos Humans

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Dirigir les activitats de gestió i administració del personal del Departament.
b) Coordinar i controlar la tramitació dels expedients de situacions administratives, reconeixement de serveis prestats, venciment de triennis, vacances, permisos, llicències i altres incidències del personal sanitari i no sanitari del Departament.
c) Supervisar la gestió del registre de personal, emetre certificats i custodiar els expedients personals.
d) Coordinar, la selecció del personal i la provisió de llocs de treball en l'àmbit del Departament.
e) Planificar la formació del personal, detectar les necessitats formatives de les diferents unitats, i supervisar i coordinar la realització de cursos.
f) Donar suport tècnic a les actuacions en matèria de recursos humans de les unitats del Departament i els organismes que en depenen i coordinar aquestes actuacions.
g) Donar suport a la Subdirecció General en les relacions amb les organitzacions sindicals del personal.
h) Coordinar i executar les actuacions en matèria de polítiques transversals de les dones en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directius i sota la supervisió de la Subdirecció General de Recursos Humans i Salut Laboral.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (12/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya