Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Econòmica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Victòria Pérez San Juan

Càrrec

cap del Servei de Gestió Econòmica

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90

Funcions

Al Servei de Gestió Econòmica li corresponen les funcions següents:
a) Elaborar l'avantprojecte de pressupost del Departament i les modificacions, i coordinar-ne la confecció en
relació amb els òrgans i entitats que en depenen.
b) Fer el seguiment, el control, l'anàlisi i l'avaluació de l'execució pressupostària i preparar les modificacions
pressupostàries.
c) Coordinar l'execució pressupostària de les entitats del Departament.
d) Elaborar i tramitar els documents comptables i controlar l'execució comptable.
e) Gestionar l'habilitació i el fons de maniobra del Departament.
f) Assessorar en matèria econòmica, pressupostària i comptable les unitats del Departament i dels
organismes que en depenen, així com elaborar estudis i informes en aquests àmbits.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (31/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya