Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Taxes i Patrimoni

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Ramon Luesma Pons

Càrrec

cap del Servei de Taxes i Patrimoni

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
935513900
Fax
93 551 75 05

Funcions

a) Coordinar, elaborar i tramitar els assumptes relacionats amb recursos patrimonials i les taxes corresponents als serveis prestats pel Departament i per les entitats que en depenen.
 b) Confeccionar, mantenir i gestionar l'inventari de béns immobles adscrits al Departament i l'adquisició i l'inventari de béns mobles, així com l'adquisició de material no inventariable i la seva distribució.
 c) Supervisar els pagaments i la recaptació de taxes i altres ingressos del Departament de Salut i dels organismes que en depenen.
 d) Planificar i supervisar la gestió del patrimoni, les inversions i les assegurances.
 e) Tramitar els expedients patrimonials i les reclamacions davant les companyies d'assegurances.
 f) Tramitar els procediments contractuals d'adquisició i arrendament d'edificis o locals, i fer-ne el seguiment.
 g) Elaborar informes econòmics en matèria d'ingressos i informar sobre les propostes de normativa que tinguin relació amb aquesta matèria.
 h) Assessorar els òrgans del Departament i els organismes adscrits en matèria de patrimoni, taxes i altres ingressos, i elaborar-ne la normativa.
 i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (12/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya