Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de l'Associacionisme Cultural


Adreça
Plaça de Salvador Seguí, 1-9
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 316 27 20
Fax
93 567 10 02
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Consell de l'Associacionisme Cultural és el màxim òrgan consultiu del departament competent en matèria de cultura en relació amb la cultura popular, la dinamització sociocultural i l'associacionisme cultural.

Són funcions del Consell de l'Associacionisme Cultural les següents:
 1. Elaborar, a petició del departament competent en matèria de cultura o per iniciativa pròpia, informes i dictàmens no vinculants.
 2. Prestar assessorament tècnic en les matèries i qüestions que li siguin sotmeses pel departament competent en matèria de cultura en l'àmbit del foment i la protecció de l'associacionisme cultural.
 3. Donar suport i col·laborar amb el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts en l'elaboració de l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts de Catalunya i dels informes, estudis i dictàmens que hagi d'emetre aquesta entitat i que afectin l'àmbit de l'associacionisme cultural.
 4. Facilitar al departament competent en matèria de cultura recomanacions i orientacions en la implementació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques establertes en relació amb el foment, la protecció i la difusió de l'associacionisme cultural.
 5. Proposar iniciatives i actuacions en àmbits com la formació, la detecció de noves fonts de finançament, l'eficàcia en la gestió de les entitats i dels seus equipaments, o en altres aspectes que incideixin en la millora de les funcions i les activitats associatives.
 6. Fer el seguiment de l'estat i detectar les necessitats dels diversos sectors de l'associacionisme cultural.
 7. Aprovar la memòria anual d'activitats del Consell de l'Associacionisme Cultural i trametre-la a la direcció general competent en matèria de cultura popular i associacionisme cultural perquè sigui publicada.
 8. Proposar al departament competent en matèria de cultura la modificació de la regulació del seu funcionament que s'estableix en aquesta Ordre.
 9. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani la persona titular del departament competent en matèria de cultura.

Components

1. El Consell de l'Associacionisme Cultural l'integren la presidència, les vocalies i la secretaria.

2. La presidència correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de cultura popular i associacionisme cultural.

3. Les vocalies les exerceixen els representants de les associacions, federacions i confederacions següents:

 1. Àmbit de la festa i l'artesania:
  1. Associació Catalana de Puntaires.
  2. Federació Catalana de Catifaires.
  3. Federació Catalana de Pessebristes.
  4. Federació Catalana dels Tres Tombs.
 2. Àmbit de l'ateneisme cultural:
  1. Associació Cultural XarxAteneu.
  2. Federació d'Ateneus de Catalunya.
 3. Àmbit dels castellers i falcons:
  1. Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
  2. Federació de Colles de Falcons de Catalunya.
 4. Àmbit dels centres d'estudis:
  1. Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana.
  2. Ens de l'Associacionisme Cultural Català.
 5. Àmbit del cant coral:
  1. Corals Joves de Catalunya.
  2. Federació Catalana d'Entitats Corals.
  3. Federació Catalana de Pueri Cantores.
  4. Federació de Cors de Clavé.
  5. Moviment Coral Català.
  6. Federació Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.
 6. Àmbit de la música:
  Federació Catalana de Societats Musicals.
 7. Àmbit de la dansa:
  1. Associació Agrupament d'Esbarts Dansaires.
  2. Associació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.
  3. Confederació Sardanista de Catalunya.
  4. Associació Obra del Ballet Popular.
  5. Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya.
  6. Agrupació de Colles del Ball de Gitanes del Vallès.
 8. Àmbit dels diables, bestiari i trabucaires:
  1. Associació Coordinadora de Trabucaires de Catalunya.
  2. Federació de Diables i Dimonis de Catalunya.
  3. Bestiari, Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
 9. Àmbit dels gegants i nans:
  Associació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.
 10. Àmbit del teatre:
  1. Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya.
  2. Coordinadora de Pastorets de Catalunya.
  3. Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.
  4. Federació Catalana de Passions
 11. Àmbit del cinema i la fotografia:
  1. Federació Catalana de Cineclubs.
  2. Federació Catalana de Fotografia.
 12. Àmbit del joc tradicional: 
  1. Federació Catalana del Joc Tradicional
 13. Àmbit de festes tradicionals amb bous: 
  1. Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de Terres de l'Ebre.

4. Les vocalies les nomena la persona titular del departament competent en matèria de cultura, a proposta de l'associació, federació o confederació a qui representen. S'han de nomenar les persones titulars i les suplents de cada vocalia.

5. S'ha de tendir a una composició equilibrada entre homes i dones, amb l'objectiu d'assolir la paritat de gènere.

6. La secretaria recau en una persona tècnica de la direcció general competent en matèria de cultura popular i associacionisme cultural, nomenada per la persona titular del departament competent en matèria de cultura, a proposta de la persona titular de la direcció general esmentada. L'exercici de les funcions de secretaria no comporta la creació o l'ocupació de cap lloc de treball específic.data actualització (02/12/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya