Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR)

Responsable

Sr.   Ramon Terrassa i Cusí

Càrrec

director del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès

Adreça
Avinguda de l'Alcalde Barnils, 3-5
Població
08174  Sant Cugat del Vallès
Telèfon
93 589 15 72
Fax
93 675 41 06
Adreça web

Observacions

(Apartat de Correus, 129)

 

NIF

Q-5856178-H

 

Funcions

a) La gestió directa o indirecta de les instal·lacions i equipaments propis de cada esport i la seva posada a disposició dels esportistes i entrenadors, tant nacionals com internacionals.

b) La prestació de serveis de formació i suport personal dels esportistes, destinats al desenvolupament integral de la seva personalitat, la seva socialització i formació acadèmica i professional, inclosos tots aquells necessaris per garantir la transició al món laboral i la integració social un cop finalitzada la carrera esportiva.

c) La prestació dels serveis d'allotjament i alimentació als esportistes i al personal tècnic, tant nacional com internacional.

d) La prestació de serveis vinculats a l'àmbit de les ciències de l'esport, la medicina i la tecnologia, destinats tant a esportistes de tot nivell, com a entitats esportives i personal al servei de les administracions públiques, especialment el pertanyent a cossos i forces de seguretat i altres cossos específics.

e) La prestació de serveis de recerca i altres vinculats a la creació del coneixement, el desenvolupament i la formació en ciències, disciplines i matèries aplicades a l'esport d'alt rendiment.

f) La prestació de serveis de preparació física i l'organització i realització de les proves físiques i, si s'escau, mèdiques, i el suport tècnic als òrgans de selecció per a l'avaluació dels resultats de les proves esmentades en el marc dels procediments selectius per a l'accés a la funció pública o de promoció interna.

g) La prestació de serveis de formació en relació amb l'esport d'alt rendiment en centres escolars, universitats i centres d'educació superior.

h) La realització d'activitats mercantils relacionades amb l'esport d'alt rendiment, inclosa la participació en societats mercantils.

i) La promoció internacional de l'esport d'alt rendiment i de les instal·lacions i equipaments que gestiona el CAR, per tal que aquest esdevingui una entitat de referència internacional en l'àmbit de l'alt rendiment esportiu.

j) El lloguer d'instal·lacions a grups esportius i entitats no esportives.

k) La realització d'activitats complementàries o relacionades amb les anteriors funcions que es considerin convenients per al compliment de la seva finalitat.

l) Les tasques que en l'àmbit de les seves funcions i d'acord amb la normativa vigent li encarreguin els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o altres institucions o centres que acompleixin funcions similars.


Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans de govern del CAR són:

a) El president o presidenta.

b) El vicepresident o vicepresidenta.

c) El Consell d'Administració. 

 
data actualització (03/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya