Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

Responsable

Sr.   Josep Serra i Villalba

Càrrec

director del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Adreça
Carrer del Mirador Palau Nacional (Parc de Montjuïc)
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 622 03 76 (informació) / 93 622 03 60 (oficines) / 93 622 03 75 (reserva de visites en grup)
Fax
93 622 03 74

Horari d'atenció


Horari d'estiu
de l'1 de maig al 30 de setembre: de dimarts a dissabte, de 10 a 20 h; diumenge, de 10 a 15 h.

Horari d'hivern
de l'1 de octubre al 30 d'abril: de dimarts a dissabte, de 10 a 18 h; diumenge, de 10 a 15 h.

Horari de diumenges i festius
diumenge, de 10 a 15 h.

Tancament anual - Dilluns tancat, tret dels festius
l'1 de gener.
l'1 de maig.
el 25 de desembre.

Entrades gratuïtes
dissabte, des de les 15 h.
1r. diumenge de mes.
Dia internacional dels museus.
Diada de Catalunya.

 

NIF

Q-5856250-E

 

Funcions

El Museu Nacional d'Art de Catalunya és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

El Museu mostra permanentment l'expressió artística catalana i dels territoris més relacionats culturalment amb Catalunya, en els diferents períodes històrics, fins a l'actualitat.

Per dur a terme el seu objecte, el Museu:

 • Conserva, incrementa, documenta i estudia els béns culturals que integren les seves col·leccions.
 • Exhibeix i difon les col·leccions que l'integren per posar-les a l'abast dels ciutadans i facilitar-ne la recerca i l'ensenyament.
 • Manté un fons documental i bibliogràfic, realitza exposicions i, en general, du a terme activitats encaminades a fomentar el coneixement de l'art en l'àmbit que li és propi.
 • Desenvolupa programes de recerca i elabora i edita catàlegs, monografies i publicacions científiques.
 • Presta els serveis tècnics, la informació i l'assessorament científic i tècnic que li siguin requerits per les entitats consorciades o que es derivin de convenis o contractes subscrits amb tercers.
 • Estableix relacions de cooperació amb d'altres museus i amb universitats, centres de recerca i institucions culturals nacionals i internacionals.

El Museu és la capçalera d'una xarxa de museus d'art en la qual participen els centres que el Govern declari seccions del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Sens perjudici que pugui col·laborar també amb d'altres museus, el Museu coopera amb els seus museus-secció i en coordina l'actuació, en els termes previstos a la Llei de museus i als convenis corresponents.


Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

L'objecte del consorci és gestionar el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que integra els béns mobles provinents dels centres següents:

 • El Museu d'Art de Catalunya.
 • El Museu d'Art Modern.
 • La Biblioteca General dels Museus d'Art de Catalunya.
 • El Gabinet Numismàtic.
 • El Gabinet de Dibuixos i Gravats.

Els òrgans de govern del Museu són:

 • El Patronat.
 • La Comissió Delegada.
 • El president i els vicepresidents.
 • El director.
 • L'administrador.data actualització (28/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya