Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institució de les Lletres Catalanes

Responsable

Sr.   Oriol Ponsatí-Murlà

Càrrec

director de la Institució de les Lletres Catalanes

Adreça
Carrer de Mallorca, 272
Població
08037  Barcelona
Telèfon
93 316 27 45
Fax
93 316 27 82
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat els dies:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

Q-5850010-I

 

Funcions

La Institució té, entre altres funcions, les següents:
  • Participar en les accions de foment de la lectura i d'accés a la literatura que impulsin els organismes de la Generalitat i col·laborar amb altres organismes públics i en les iniciatives privades en aquest àmbit.
  • Elaborar i fer pública una auditoria biennal sobre la repercussió cultural i el retorn social de les subvencions concedides en l'àmbit de la promoció de les lletres catalanes.
  • Presentar anualment al conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura i una vegada cada legislatura, com a mínim, davant el Parlament un dictamen sobre la presència pública de la literatura i el reconeixement social de les lletres catalanes.
  • Promoure, en col·laboració amb els organismes corresponents, la presència de la literatura i la dels escriptors catalans en el sistema educatiu i en els mitjans de comunicació públics i privats.

Components

Entitat autònoma administrativa. Participació: Majoritària Directa.

Els seus òrgans rectors són:
  • La Junta de Govern, que és l'òrgan superior de la Institució de les Lletres Catalanes. Li corresponen les màximes facultats de direcció de la Institució.
  • El degà o degana, que ha d'éssser un escriptor o escriptora de reconegut prestigi, nomenat, per un període de tres anys, pel president o presidenta de la Generalitat a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, un cop escoltat el Consell Assessor. El degà o degana exerceix l'alta representació de la Institució.
  • El Consell Assessor, que és l'òrgan consultiu i proposa les accions que consideri convenients per a complir millor els objectius de la Institució. És integrat per un màxim de trenta membres.
  • El director i directora, que és el responsable màxim de la gestió ordinària de la Institució de les Lletres Catalanes, executa els acords de la Junta de Govern, proposa línies bàsiques d'actuació i dirigeix, coordina i supervisa tots els serveis de la Institució.


data actualització (19/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya