Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Biblioteques

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sílvia Sanahuja

Càrrec

cap del Servei de Biblioteques

Adreça
Plaça de Salvador Seguí, 1-9
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 316 27 56
Fax
93 316 27 81
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

-Impulsar i coordinar el desplegament del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i gestionar els programes d'ajuts a les biblioteques que estableix el Departament de Cultura.

- Coordinar l'actualització del Mapa de la Lectura Pública.

- Mantenir i actualitzar el registre de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i elaborar la proposta d'inclusió o exclusió d'una biblioteca pública d'aquest registre.

- Coordinar les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en els aspectes relatius a processos tècnics, d'acord amb el que preveu la normativa sectorial.

- Impulsar projectes de foment de la lectura, de promoció de les biblioteques públiques de Catalunya i impulsar la col·laboració de les biblioteques públiques amb el sector del llibre.

- Impulsar la creació de les comissions de lectura pública d'àmbit local i comarcal.

- Prestar els serveis nacionals de suport a la lectura pública i coordinar els serveis regionals de suport a la lectura pública que siguin competència de la Generalitat.

- Gestionar les biblioteques públiques de titularitat estatal a Catalunya.

- Crear, coordinar i gestionar el Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública, impulsar la creació del Catàleg Col·lectiu del Sistema Bibliotecari de Catalunya i mantenir un programa de préstec interbibliotecari.

- Establir els criteris tècnics per elaborar i tractar les estadístiques relatives al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

- Elaborar propostes relatives a les condicions professionals del personal tècnic de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública i supervisar-ne l'aplicació.

- Supervisar la funció d'inspecció del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en coordinació amb les Centrals de Biblioteques, i proposar, si escau, l'adopció de mesures correctores.

- Definir, impulsar i coordinar la col·laboració entre el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i les biblioteques escolars dels centres d'ensenyament no universitari.

- Elaborar programes anuals de formació continuada per als professionals del Sistema de Lectura Pública.

- Impulsar projectes de cooperació bibliotecària en l'àmbit local, nacional, estatal i internacional.

- Impulsar el Consell de Biblioteques i fer el seguiment del compliment dels seus acords i propostes.

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.
data actualització (12/05/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya