Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Xarxa Catalana pel Dret al Temps

Responsable

Sra.   Núria Vergés Bosch

Càrrec

presidenta

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Les funcions de la Xarxa són les següents:

- Connectar tots els agents compromesos amb el dret al temps a Catalunya i reconèixer i promoure la seva tasca.

- Impulsar la implementació de mesures concretes en l'organització del temps a les empreses i entitats, així com de pactes del temps en l'àmbit municipal de tot Catalunya i amb perspectiva de gènere.

- Crear, intercanviar i difondre coneixements, experiències i bones pràctiques en aquest àmbit, a través d'accions com xerrades, jornades i formacions, i connectar recerca i polítiques públiques en usos del temps a Catalunya.

Les funcions del Grup Impulsor són: acordar el pla anual de treball de la Xarxa i fer-ne seguiment, impulsar les actuacions de la Xarxa, compartir informació i coneixements amb el Plenari, promocionar el pla i les accions de la Xarxa, i qualsevol altra de naturalesa anàloga.

Les funcions del Plenari són: formular propostes d'actuació al Grup Impulsor en l'àmbit de les polítiques de temps; col·laborar en la implementació i avaluació anual del pla de treball; acordar les altes i baixes de les persones membres del Grup Impulsor, a proposta de la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, i qualsevol altra de naturalesa anàloga.


Components

La Xarxa, que s'ha d'atenir al principi de representació paritària de dones i homes, té la composició següent:

a) La presidència, exercida per la persona titular de la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, o la persona en qui delegui.

b) Els altres membres, que s'organitzen en un Grup Impulsor i el Plenari.

c) La secretaria, exercida per una persona designada per la presidència, adscrita a la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs. Aquesta designació no comporta en cap cas la creació ni l'ocupació de cap lloc de treball específic o òrgan actiu.

El Grup Impulsor, que es reunirà un mínim de tres vegades l'any, està compost per tres tipologies d'agents: teixit social i productiu, format per organitzacions sindicals, representants de la societat civil i empresarials; ens locals i altres ens del sector públic, i persones expertes de l'àmbit de la recerca i divulgació.

a) Pel que fa al teixit social i productiu, en formaran part una persona representant de cada una de les organitzacions següents: UGT, CCOO, PIMEC, Foment del Treball, Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Federació de Cooperatives de Treball, Consell Nacional de Dones de Catalunya, Comissió de Gènere de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, i una persona representant de cada una de les tres xarxes d'empreses i entitats pels usos del temps locals ja existents (Xarxa NUST, Xarxa Gironina i Xarxa d'Esplugues).

b) Pel que fa la representació de l'àmbit local, en formaran part una persona representant de cada una de les organitzacions següents: Federació Catalana de Municipis, Associació Catalana de Municipis, Associació de Micropobles de Catalunya, i una persona representant de cada un dels quatre municipis d'entre els més actius en el desenvolupament de polítiques del temps, tot garantint una representació territorial equilibrada. Aquests municipis s'escolliran en una sessió plenària de la Xarxa bianualment a proposta de la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs.

c) Pel que fa a l'àmbit de la recerca en usos del temps, en formaran part: una persona representant de l'Institut d'Estadística de Catalunya, i dues persones representants de dos dels grups de recerca o bé dues persones expertes en polítiques del temps a Catalunya. Els grups de recerca (i les persones que els representin) o les persones expertes s'escolliran en una sessió plenària de la Xarxa bianualment a proposta de la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs.

El Plenari, que es convocarà com a mínim un cop a l'any, estarà compost per totes les entitats representades en el Grup Impulsor, així com per una persona representant de les entitats següents: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; Consell de la Gent Gran de Catalunya; Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals; Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya; Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme; Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, i Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim. 
data actualització (02/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya