Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Planificació i Desplegament de Polítiques d'Equitat i Corresponsabilitat

    Organigrama

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Donar suport a la persona titular de la Direcció General, amb la informació i la documentació oportuna per a la presa de decisions, la planificació i el disseny de les polítiques d'equitat i corresponsabilitat.

b) Fer el seguiment en les relacions interdepartamentals, les relacions institucionals i amb la ciutadania per garantir l'avenç, la transversalització, la difusió i la participació de les polítiques i actuacions estratègiques de la Direcció General.

c) Gestionar els recursos humans, administrar el règim interior i la gestió dels serveis generals de la Subdirecció General, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

d) Fer la proposta de pressupost de la Direcció General i controlar que l'execució pressupostària sigui l'adequada.

e) Impulsar i supervisar la iniciativa, la justificació i el seguiment de l'execució de les propostes de contractació administrativa, transferències, ajuts, subvencions i convenis necessàries per al compliment dels objectius de la Subdirecció General, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

f) Impulsar i supervisar la gestió dels fons europeus, els fons estatals i qualsevol altre ingrés, dins de l'àmbit de competències de la Subdirecció General, sens perjudici de les competències del departament responsable en la matèria.

g) Coordinar la planificació, el disseny, la implantació i l'avaluació de les actuacions destinades al foment de les cures, la reorganització del temps i l'equitat en els treballs.

h) Organitzar la implantació i el seguiment dels plans estratègics i normatius del seu àmbit de competències, dins el Departament, en àmbits interdepartamentals i interinstitucionals.

i) Coordinar i fomentar l'aplicació de les recomanacions internacionals i nacionals en matèria d'equitat en els treballs, d'organització del temps i democratització de les cures, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres departaments en aquesta matèria.

j) Coordinar investigacions, formacions, accions de divulgació d'informació i sensibilització en matèria de cures, conciliació, usos del temps i equitat en els treballs amb perspectiva de gènere.

k) Planificar i dissenyar actuacions per democratitzar la provisió i la recepció de les cures, i per desenvolupar la corresponsabilitat dels homes en els treballs de la llar i de les cures, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres departaments en aquesta matèria.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (20/09/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya