Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sra.   Cristina Jimenez Anton

Càrrec

Cap del Servei

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei li corresponen les funcions següents:

a) Executar, en l'àmbit del Departament, les polítiques del Govern en matèria de personal.

b) Proposar mesures que permetin adequar els efectius del Departament a les necessitats en matèria de personal.

c) Executar la gestió i administració del personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent: elaboració de les nòmines, incidències, situacions administratives, incompatibilitats del personal i sistemes de previsió social.

d) Coordinar i executar les actuacions necessàries per incorporar les noves tecnologies que en aquest àmbit de gestió siguin impulsades pels òrgans competents en matèria de funció pública.

e) Supervisar els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball promoguts pel Departament, i gestionar el procés d'incorporació del personal provinent de llocs de treball promoguts per la Direcció General de Funció Pública.

f) Elaborar les propostes de valoració dels llocs de treball, i coordinar i controlar les relacions de llocs de treball.

g) Analitzar les necessitats de personal dins dels diferents àmbits del Departament i els perfils professionals requerits per tal de formalitzar els processos d'anàlisi i valoració dels llocs de treball, i elaborar les propostes de modificació de les relacions de llocs de treball.

h) Planificar la formació del personal del Departament, l'assessorament i la coordinació de la detecció de les necessitats formatives del personal de les diferents unitats i el control i la coordinació de la realització dels cursos.

i) Elaborar el capítol I de l'avantprojecte de pressupost i fer el control de l'execució de la despesa corresponent.

j) Elaborar estudis, circulars internes i informes en matèria de personal, així com assessorar sobre l'aplicació del règim jurídic en matèria de recursos humans.

k) Emetre informes i propostes de resolució dels recursos administratius.

l) Fer el seguiment de la negociació laboral en què participi el Departament i l'aplicació dels convenis subscrits en matèria de recursos humans, sens perjudici de les funcions que en aquesta matèria corresponguin a la direcció general competent en matèria de funció pública.

m) Exercir la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals.

n) Proposar les mesures disciplinàries i assessorar en la resolució.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (04/05/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya