Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Suport a la Planificació Estratègica i Transparència

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Elena Ruiz Legasa

Càrrec

Cap de l'àrea

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'Àrea té les funcions següents:

a) Elaborar, en coordinació amb les unitats competents per raó de matèria, els plans d'actuació departamentals i fer-ne el seguiment.

b) Elaborar les memòries dels programes pressupostaris del Departament i fer l'avaluació dels resultats d'execució.

c) Elaborar i proposar les directrius i els criteris tècnics referents a les estadístiques relacionades amb el Pla departamental.

d) Fer l'estudi i l'elaboració dels quadres de comandament i altres sistemes d'indicadors de gestió i estratègics del Gabinet Tècnic que permetin la presa de decisions.

e) Fer el seguiment del Pla de Govern en coordinació amb les unitats del Departament.

f) Coordinar les actuacions desenvolupades pel Gabinet Tècnic com a unitat d'informació departamental.

g) Supervisar les tasques relacionades amb la publicitat activa i l'actualització de la informació publicada.

h) Tramitar les sol·licituds d'accés a la informació pública en col·laboració amb les unitats gestores del Departament.

i) Realitzar les tasques relacionades amb la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de participació ciutadana.

j) Coordinar, des de l'àmbit tècnic, l'activitat editorial i les publicacions del Departament.

k) Supervisar les tasques relacionades amb la identitat visual i el disseny gràfic per garantir la coherència amb la imatge corporativa de la Generalitat.

l) Assessorar, amb caràcter general, els diferents òrgans del Departament en les matèries de la seva competència.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (14/04/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya