Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria General de Cultura

Responsable

Sra.   Maria Dolors Portús i Vinyeta

Càrrec

Secretària general de Cultura

Adreça
La Rambla, 8 (Palau Marc)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 316 27 00
Fax
93 316 27 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Representació del Departament per delegació del Conseller i exercici, sota la direcció del titular del Departament, de les funcions que aquest li delegui.

Inspecció dels centres, dependències i organismes adscrits al Departament, sens perjudici de les atribucions pròpies dels Directors Generals.

Direcció i organització dels serveis generals del Departament.

Vetlla per l'organització, simplificació i racionalització administratives i assegurar el suport tècnic i jurídic general del Departament.

Assumpció de les tasques de comunicació amb altres Departaments, organismes i entitats que en depenen.

Coordinació de l'actuació del Departament en relació amb les transferències de funcions i serveis.

Ésser el cap superior de tot el personal del Departament i resoldre els assumptes que afecten aquest personal.

Contractació del personal laboral i nomenament dels funcionaris interins.

Coordinació dels programes i les actuacions de les diferents Direccions Generals i dels organismes adscrits al Departament.

Tràmitació de les disposicions generals i, si s'escau, elaboració i realització de l'estudi i l'informe.

Elaboració, conjuntament amb els Directors generals, de l'avantprojecte de pressupost del Departament per sotmetre'l al Conseller.

Tràmitació del pressupost dels organismes i de les entitats adscrites al Departament i direcció i control de la gestió del pressupost.

Supervisió de l'adquisició de subministraments, béns i serveis, i també dels expedients de contractació de qualsevol tipus.

Autorització de les despeses dins els límits que s'estableixen per reglament i realització de l'informe de les propostes de les despeses que excedeixin aquests límits.

Elaboració dels programes de necessitats del Departament.

Proposició de les reformes encaminades a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres del Departament i preparació dels mètodes de treball, tenint en consideració els costos i el rendiment.

Programació, coordinació i assessorament en matèria d'informàtica.data actualització (26/07/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya