Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria General de Cultura

Responsable

Sr.   Jordi Foz i Dalmau

Càrrec

secretari general de Cultura

Adreça
La Rambla, 8 (Palau Marc)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 316 27 00
Fax
93 316 27 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 

- Representació del Departament per delegació del Conseller i exercici, sota la direcció del titular del Departament, de les funcions que aquest li delegui.

 

- Inspecció dels centres, dependències i organismes adscrits al Departament, sens perjudici de les atribucions pròpies dels directors generals.

 

- Direcció i organització dels serveis generals del Departament.

 

- Vetlla per l'organització, simplificació i racionalització administratives i assegura el suport tècnic i jurídic general del Departament.

 

Assumpció de les tasques de comunicació amb altres departaments, organismes i entitats que en depenen.

 

- Coordinació de l'actuació del Departament en relació amb les transferències de funcions i serveis.

 

- Ésser el cap superior de tot el personal del Departament i resoldre els assumptes que afecten aquest personal.

 

- Contractació del personal laboral i nomenament dels funcionaris interins.

 

- Coordinació dels programes i les actuacions de les diferents direccions generals i dels organismes adscrits al Departament.

 

- Tramitació de les disposicions generals i, si s'escau, elaboració i realització de l'estudi i l'informe.

 

- Elaboració, conjuntament amb els directors generals, de l'avantprojecte de pressupost del Departament per sotmetre'l al/la conseller/a.

 

- Tramitació del pressupost dels organismes i de les entitats adscrites al Departament i direcció i control de la gestió del pressupost.

 

- Supervisió de l'adquisició de subministraments, béns i serveis, i també dels expedients de contractació de qualsevol tipus.

 

- Autorització de les despeses dins els límits que s'estableixen per reglament i realització de l'informe de les propostes de les despeses que excedeixin aquests límits.

 

- Elaboració dels programes de necessitats del Departament.

 

- Proposició de les reformes encaminades a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres del Departament i preparació dels mètodes de treball, tenint en consideració els costos i el rendiment.

 

- Programació, coordinació i assessorament en matèria d'informàtica.

 

- Funcions relatives al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.

 

- Totes aquelles funcions que li assigni altra normativa vigent i les que li delegui la persona titular del Departament.
data actualització (17/06/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya