Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials d'Empresa i Treball a Barcelona

Responsable

Sra.   Lidia Frias Forcada

Càrrec

Directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a Barcelona (e.f.)

Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

La informació, l'assessorament, la realització dels tràmits específics de treball i el registre de documentació es realitza a l'Oficina d'Atenció Ciutadana situada al mateix edifici dels Serveis Territorials.

Àmbit territorial: : Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental, Alt Penedès, Garraf, Bages, Berguedà, Osona, Moianès, Solsonès i Anoia.
Tancat el 24 i el 31 de desembre.

Àmbit sectorial: treball

Funcions

a) Representar el Departament d'Empresa i Treball en el seu àmbit territorial.

b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament d'Empresa i Treball.

c) Impulsar i coordinar el funcionament de les unitats que en depenen i exercir el comandament del personal a càrrec seu, sens perjudici de les competències que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

d) Impulsar i coordinar en el seu àmbit territorial les accions de les unitats directives del Departament, i dels organismes adscrits presents al territori, per tal de garantir el compliment dels objectius territorials de les polítiques del Departament.

e) Coordinar les actuacions dels organismes adscrits presents al territori per tal de garantir el compliment dels objectius territorials de les polítiques del Departament.

f) Iniciar, tramitar i resoldre els expedients de les matèries que els hi corresponen en el seu àmbit territorial, llevat de la resolució dels expedients relatius a les sol·licituds d'inscripció formulades davant el Registre general de cooperatives de Catalunya, que correspondrà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de cooperatives.

g) Imposar les sancions en els supòsits i amb els límits previstos legalment.

h) Relacionar-se amb les direccions generals amb la finalitat d'obtenir la informació necessària en el seu àmbit territorial, per tal d'emetre, analitzar i canalitzar les informacions competència del Departament.

i) Resoldre les autoritzacions inicials de treball per compte propi o d'altri de les persones estrangeres que exerceixin una professió o una activitat laboral a Catalunya.

j) Impulsar, participar i coordinar la intermediació laboral en l'àmbit de la seva competència, inclosa la solució extrajudicial de conflictes, i imposar les sancions en els supòsits i amb els límits previstos legalment.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (19/10/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya