Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Règim Jurídic i d'Anàlisi i Control de l'Activitat

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ruth Mestres Rodriguez

Càrrec

Cap del Servei

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei de Règim Jurídic Industrial té les funcions següents:

a) Assessorar jurídicament les unitats que formen la Direcció General d'Indústria, mitjançant l'elaboració dels informes jurídics sol·licitats.

b) Dur a terme la coordinació juridicotècnica territorial, mitjançant l'elaboració de les instruccions corresponents.

c) Elaborar les propostes de normativa sobre els àmbits d'actuació de la Direcció General d'Indústria, d'acord amb els criteris i les instruccions de política industrial que estableixi l'òrgan competent de la Direcció General d'Indústria.

d) Fer el seguiment i l'estudi de totes les propostes normatives i de tràmits administratius que afectin els sectors industrials, per tal de garantir-ne la utilitat i facilitat per a les empreses, i coordinar amb altres unitats del Departament i amb altres departaments i administracions públiques la resolució dels conflictes i problemes que afectin el desenvolupament de l'activitat empresarial.

e) Donar suport jurídic en l'elaboració dels convenis competència de la Direcció General.

f) Donar suport jurídic en la tramitació de les subvencions competència de la Direcció General.

g) Elaborar la proposta de resolució dels recursos administratius que s'interposin en relació amb l'àmbit competencial de la Direcció General.

h) Gestionar els recursos contenciosos administratius que s'interposin en relació amb l'àmbit competencial de la Direcció General.

i) Gestionar els procediments sancionadors que es tramitin en l'àmbit de competències de la Direcció General.

j) Coordinar i establir els criteris de resolució dels expedients relatius a la declaració de caducitat dels drets miners.

k) Coordinar i establir els criteris de resolució en matèria d'instal·lacions radioactives en aplicació de l'encàrrec de gestió del Consell de Seguretat Nuclear.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 data actualització (18/05/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya