Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montse Barnadas Caminal

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Horari d'atenció
Funcions

El Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i les entitats adscrites.

b) Elaborar instruments i estudis per a la planificació i l'avaluació dels objectius del Departament i la definició de les prioritats en les seves polítiques.

c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.

d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, els estudis i les estadístiques en les matèries que són competència del Departament.

e) Coordinar les mesures i les actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament.

f) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

g) Supervisar les actuacions de difusió i informació interna i externa del Departament pels diferents mitjans, telemàtics o presencials, disponibles.

h) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i l'execució del pla de publicacions, així com l'aplicació de les directrius generals en matèria de planificació lingüística.

i) Impulsar, executar i donar suport als programes de normalització lingüística i de terceres llengües i promoure els plans d'acció que se'n deriven.

j) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques del Departament, en coordinació amb el Consell Interuniversitari de Catalunya.

k) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

l) Donar assistència tècnica i assessorament en matèria de protecció de dades.

m) Supervisar, coordinar i gestionar la participació del Departament en el desenvolupament dels projectes transversals de Govern.

n) Dirigir el pla d'actuacions de millora de la gestió del sector públic instrumental que depèn del Departament en coordinació amb les direccions generals. 

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


Components

Del Gabinet Tècnic en depenen:

a) L’Oficina de Política Lingüística.

b) L’Àrea de Suport a la Planificació Estratègica i Transparència.
data actualització (18/08/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya