Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Serveis

    Organigrama

Responsable

Sra.   Pilar Sorribas Arenas

Càrrec

directora de Serveis

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Direcció de Serveis té les funcions següents:

a) Desenvolupar, dins del Departament, les polítiques impulsades pel Govern en els àmbits de gestió econòmica, patrimoni, prevenció de riscos, organització, qualitat, recursos humans, tecnologies de la informació i telecomunicacions.

b) Dirigir i coordinar l'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament, sota la direcció del secretari o secretària general, i també coordinar la resta de serveis administratius de les unitats directives i orgàniques del Departament.

c) Impulsar, coordinar i supervisar la simplificació administrativa i la millora continuada de l'atenció a la ciutadania i de la prestació dels serveis en l'àmbit reglamentari, sigui en l'atenció presencial o mitjançant eines multicanal.

d) Dirigir projectes de millora organitzativa i simplificació de processos d'acord amb els programes i els objectius del Departament i els criteris i els plans interdepartamentals.

e) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment, en l'àmbit de la Secretaria General.

f) Dirigir i alinear amb les polítiques corporatives les tecnologies de la informació i la comunicació al Departament.

g) Impulsar les mesures d’execució dels processos de racionalització del sector públic vinculat al Departament.

h) Dirigir el pla d’actuacions de millora de la gestió del sector públic instrumental que depèn del Departament en coordinació amb les direccions generals.

i) Assumir les funcions d’informació i coordinació entre la Comissió del Sector Públic Institucional, el Departament i les entitats dependents, a l’efecte d’operativitzar les decisions corporatives en l’àmbit de la governança del sector públic institucional de l’Administració.

j) Garantir, a requeriment de l’òrgan convocant, la disponibilitat de candidats/es adequats per formar part dels òrgans de selecció o provisió que corresponguin en cada cas, d’acord amb la normativa vigent.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


Components

La Direcció de Serveis s’estructura en:

a) La Subdirecció General de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Serveis Generals.

b) La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

c) L’Àrea d’Organització i Administració Digital.

d) L’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
data actualització (18/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya