Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Alimentació

Responsable

Sr.   Carmel Mòdol i Bresolí

Càrrec

secretari d'Alimentació

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Establir la política de controls oficials dels sectors agrícoles i ramaders, sanitat animal i vegetal, indústries i mercats agroalimentaris i adoptar les mesures per a la seva millora, sens perjudici de les competències del departament competent en matèria de salut.

Establir les polítiques departamentals en matèria d'ordenació i foment de la producció agrícola i ramadera.

Determinar les polítiques del Departament en matèria d'empreses agroalimentàries, segells, indicadors i marques de qualitat, i foment del patrimoni alimentari i la gastronomia del país.

Dirigir, sota la dependència de la persona titular del Departament, el desenvolupament i coordinació de relacions multilaterals en el marc de les polítiques agroalimentàries, i definir i proposar les polítiques del Departament referents als sectors agrícoles i ramaders, sanitat animal i vegetal, indústries i mercats alimentaris, relacions bilaterals i multilaterals en matèria agroalimentària, i política de gastronomia i patrimoni alimentari.

Les relacions institucionals amb les organitzacions professionals i altres entitats representatives dels sectors agrari i agroalimentari, sense perjudici de les competències de la resta d'unitats del Departament i de les que en aquesta matèria pugui tenir el departament competent en matèria de salut. Igualment, és competent sobre la promoció d'estudis i campanyes publicitàries sectorials.

Donar suport al funcionament del Consell Català de l'Alimentació i de les seves comissions.

Coordinar la implementació dels objectius i les actuacions previstes al Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya.

Facilitar, potenciar i visualitzar les iniciatives i les actuacions de desenvolupament del sector agroalimentari promogudes per dones, i fomentar la transmissió de sabers tradicionals de les dones en aquest àmbit.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani o se li atribueixi per normativa sectorial.
data actualització (05/11/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya