Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Fons Europeus

Responsable

Sra.   Mariona Sanz i Ausàs

Càrrec

Directora general de Fons Europeus

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Negociar amb l'Administració General de l'Estat per a l'assignació de recursos dels fons estructurals i d'inversió de la Unió Europea per a Catalunya i la seva modificació al llarg dels períodes de programació, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.

b) Relacionar-se amb els serveis de la Comissió Europea en el seguiment i el control de les intervencions comunitàries a Catalunya amb els fons estructurals i d'inversió europeus, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.

c) Coordinar i fer el seguiment dels projectes finançats amb els fons europeus provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, vetllar pel compliment dels objectius d'aquests fons, i impulsar la creació dels instruments de gestió i la disposició dels recursos necessaris per assegurar-ne la correcta execució.

d) Donar suport i coordinar, si escau, els òrgans intredepartamentals de l'Administració de la Generalitat que tinguin per objecte la planificació, seguiment i avaluació dels programes finançats amb els fons europeus de recuperació i resiliència.

e) Relacionar-se i coordinar-se amb els òrgans tranversals de l'Administració General de l'Estat creats per a la governança del pla espanyol de recuperació, transformació i resiliència.

f) Coordinar els departaments gestors dels fons estructurals i d'inversió europeus en l'elaboració de la programació d'aquests fons, així com fer-ne el seguiment com a òrgan responsable de proposar al Govern la priorització i l'assignació dels recursos del tram autonòmic dels fons estructurals i d'inversió europeus, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.

g) Aprovar la selecció dels projectes i la certificació de despeses del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) davant dels organismes competents.

h) Coordinar els instruments financers públics finançats amb fons de la Unió Europea i vetllar pel compliment de les finalitats d'interès general d'aquests instruments que tinguin participació de la Generalitat de Catalunya i  per la seva coordinació amb els objectius de política econòmica del Govern.

i) Assessorar sobre la coherència i complementarietat entre el fons FEDER i la resta de fons i instruments comunitaris per al desenvolupament de les actuacions a desenvolupar per cadascun dels departaments.

j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

 
data actualització (01/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya