Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció de Gestió de Serveis i Recursos d'Atenció a les Violències Masclistes

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa Codina Casas

Càrrec

subdirectora de Gestió de Serveis i Recursos d'Atenció a les Violències Masclistes

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Donar suport a la persona titular de la Direcció General, amb la informació i la documentació oportuna per a la presa de decisions, la planificació i el disseny de les polítiques de gestió de serveis i recursos d'atenció a les violències masclistes.

b) Fer el seguiment de les relacions interdepartamentals, les relacions institucionals i les relacions amb la ciutadania per garantir l'avenç, la transversalització, la difusió i la participació de les polítiques i actuacions estratègiques de la Subdirecció General.

c) Gestionar els recursos humans, i administrar el règim interior i la gestió dels serveis generals de la Subdirecció General, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

d) Fer la proposta de pressupost de la Subdirecció General i controlar que l'execució pressupostària sigui l'adequada.

e) Impulsar i supervisar la iniciativa, la justificació i el seguiment de l'execució de les propostes de contractació administrativa, transferències, acreditació i provisió de serveis, ajuts, subvencions i convenis necessaris per al compliment dels objectius de la Subdirecció General, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

f) Impulsar i supervisar la gestió dels fons europeus, els fons estatals i qualsevol altre ingrés, dins de
l'àmbit de competències de la Subdirecció General, sens perjudici de les competències del departament responsable en la matèria.

g) Coordinar els serveis i programes d'atenció d'urgència de dones en situació de violència masclista en col·laboració amb els ens locals.

h) Coordinar les situacions d'emergència i aplicació del Protocol de feminicidis en col·laboració amb els ens locals, dins l'àmbit d'actuació del Departament.

i) Coordinar i supervisar la gestió d'infraestructures, programes, serveis i mitjans materials en la recuperació i la reparació de les dones que han patit violències masclistes, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres departaments en aquesta matèria, i amb l'adequada coordinació i treball en xarxa.

j) Vetllar per l'aplicació de l'estratègia de supervisió, suport i cura dels equips.

k) Dissenyar, monitoritzar i avaluar els plans estratègics i normatius en matèria de violències masclistes.

l) Estudiar, avaluar i dissenyar nous projectes, en àmbits del sector públic, tercer sector, associatius o de partenariat, en matèria de violències masclistes.

m) Elaborar informes, argumentaris i material de difusió en matèria de violències masclistes.

n) Atendre, de manera coordinada amb les direccions dels Serveis Territorials, les urgències o incidències en matèria de violències masclistes que hi pugui haver al territori, dins l'àmbit d'actuació del Departament.

o) Fer el seguiment dels plans estratègics departamentals en l'àmbit de les violències masclistes.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (14/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya