Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social

Responsable

Sr.   Carles Sala i Roca

Càrrec

secretari d'Habitatge i Inclusió Social

Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 228 71 00

Funcions

Corresponen a la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social les funcions següents:

a) Dissenyar, planificar, programar i impulsar les polítiques d'ordenació d'habitatge, acció comunitària, cohesió i inclusió social.

b) Dirigir la planificació territorial sectorial de l'habitatge.

c) Planificar la construcció d'habitatges d'obra nova de la Generalitat de Catalunya.

d) Supervisar la gestió del patrimoni públic de l'habitatge de la Generalitat de Catalunya.

e) Promoure accions de foment en matèria d'habitatge, tant de promoció pública i privada com de rehabilitació, en l'entorn urbà i en el món rural.

f) Planificar les polítiques, els programes i els plans relatius a l'ordenació de l'edificació, el control de la qualitat dels processos i dels productes de l'edificació, les polítiques de foment de la sostenibilitat i el control de l'habitabilitat d'edificis i d'habitatges.

g) Impulsar les polítiques que promoguin el dret a l'habitatge de les persones sense llar, en coordinació amb la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

h) Promoure i fomentar la intervenció d'altres administracions públiques i dels agents socioeconòmics en els plans i programes d'habitatge inclosos en el seu àmbit d'actuació.

i) Impulsar les polítiques de rehabilitació integral de barris i d'àrees urbanes que requereixen una atenció especial.

j) Promoure l'accessibilitat universal amb l'objecte de garantir la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació per raó de discapacitat o d'existència de barreres en qualsevol àmbit, i vetllar per l'aplicació de la normativa catalana vigent en aquest àmbit.
data actualització (13/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya