Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

Responsable

Sra.   Núria Vergés Bosch

Càrrec

directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar i avaluar les polítiques d'igualtat efectiva en matèria d'accés, equitat en les condicions laborals i promoció de les dones en el treball remunerat.

b) Coordinar el seguiment i la implantació dels plans i accions de suport a les empreses i entitats públiques i privades —incloent-hi la creació d'eines, la sensibilització i la formació— destinats a incorporar l'equitat de gènere, la igualtat de tracte i la igualtat d'oportunitats en les seves organitzacions.

c) Promoure actuacions per garantir l'accés de les dones als càrrecs de direcció i de decisió a les empreses i a les organitzacions públiques i privades.

d) Impulsar programes i actuacions que tinguin per objectiu tancar la bretxa salarial de gènere, la segregació vertical i horitzontal i qualsevol altra desigualtat i discriminació directa, indirecta o múltiple que afecti les dones a les empreses, els organismes públics, o les organitzacions privades.

e) Definir i dissenyar eines formatives i metodologies sobre l'equitat de gènere i la igualtat d'oportunitats en el treball remunerat.

f) Dissenyar polítiques públiques que democratitzin la provisió i la recepció de les cures, que millorin el marc regulador de l'estructura delegada al voltant de la cura i que desenvolupin la corresponsabilitat dels homes en els treballs domèstics i de cures, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres departaments en aquesta matèria.

g) Impulsar polítiques públiques per fer efectiu el dret al temps, vetllant en especial per acabar amb la pobresa de temps de les dones.

h) Impulsar polítiques d'organització del temps i reforma horària que permetin la conciliació de la vida personal, familiar, laboral, comunitària, associativa i de ciutadania.

i) Participar, en representació del Departament d'Igualtat i Feminismes i del Govern de la Generalitat, en els organismes i els espais interdepartamentals, interinstitucionals i internacionals que treballin en l'àmbit de les seves competències.

j) Implementar projectes, serveis i programes finançats totalment o parcialment per l'Estat espanyol o la Unió Europea en matèria de cures, organització del temps i equitat en els treballs en el seu àmbit competencial.

k) Generar una estratègia de cures amb l'objectiu de reduir les desigualtats que es donen en la qualitat, temps i gestió de la cura, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres departaments en aquesta matèria.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (19/08/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya