Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI+

Responsable

Sr.   Xavier Florensa Cantons

Càrrec

director general de Polítiques Públiques LGBTI+

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar les polítiques públiques LGBTI+ i el seguiment dels plans interdepartamentals en aquesta matèria.

b) Dur a terme actuacions per a la igualtat de tracte i la no-discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals, per contribuir a assolir la plena equiparació legal i social i evitar qualsevol actuació, regulació i actitud discriminatòria.

c) Impulsar el desplegament i avaluar la implementació i el compliment de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

d) Dur a terme actuacions per garantir els drets de les persones trans*.

e) Impulsar i supervisar l'execució de les polítiques públiques LGBTI+ del Govern de la Generalitat, i establir les relacions oportunes amb els diferents departaments i amb altres organismes públics i privats, agents socials i econòmics i entitats per al seu desplegament efectiu.

f) Impulsar les polítiques de governança compartida i de suport als ens locals, en el marc de les competències fixades per la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir la corresponsabilitat i l'estabilitat dels serveis d'atenció integral LGBTI+ i dels seus equips de professionals.

g) Coordinar la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGBTI+ desplegats al territori.

h) Impulsar el Pla de formació en matèria de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, i del Protocol del deure d'intervenció de les empleades i empleats de la funció pública.

i) Valorar els projectes de subvencions sol·licitats al Departament en l'àmbit de les polítiques públiques LGTBI+.

j) Impulsar i donar suport al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans* i Intersexuals.

k) Participar, en representació del Departament d'Igualtat i Feminismes i del Govern de la Generalitat, en els organismes i els espais interdepartamentals, interinstitucionals i internacionals que treballin en l'àmbit de les seves competències, sens perjudici de les competències del departament en matèria d'acció exterior.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (19/08/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya