Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria de Feminismes

Responsable

Sra.   Montserrat Pineda Lorenzo

Càrrec

secretària de Feminismes

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Liderar la planificació, la implementació i l'avaluació de l'execució de les polítiques públiques que despleguin la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

b) Impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere interseccional, de drets humans i dels objectius de desenvolupament sostenible relacionats amb els àmbits esmentats en totes les polítiques del Govern de la Generalitat, i vetllar pel funcionament adequat dels mecanismes i instruments de la transversalitat de gènere.

c) Liderar i supervisar, de manera consensuada amb els altres departaments de la Generalitat, el disseny i l'execució dels plans estratègics i els programes interdepartamentals de polítiques de promoció de l'equitat de gènere, la corresponsabilitat pública de les cures i l'erradicació de les violències masclistes, incloent-hi les estratègies de sensibilització i de prevenció.

d) Vetllar per la qualitat i la sostenibilitat dels serveis d'informació i atenció a les dones, així com dels serveis de detecció, atenció, recuperació i reparació de les violències masclistes, amb un enfocament interseccional.

e) Col·laborar amb altres departaments, institucions, organismes públics i privats, agents socials i econòmics o entitats, en programes, projectes o iniciatives que tinguin per objectiu la garantia dels drets de les dones, l'equitat de gènere i l'erradicació de les violències masclistes.

f) Establir les relacions amb els altres departaments de l'Administració de la Generalitat i altres organismes privats i públics per garantir el desplegament del Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere.

g) Impulsar i vetllar per la participació de les dones, en tota la seva diversitat, en tots els àmbits, i pel reconeixement del moviment feminista i dels feminismes en la consecució dels drets de les dones.

h) Establir i mantenir relacions de treball estables amb la Unió Europea i altres organismes internacionals que promouen els drets de les dones, l'equitat de gènere i el desenvolupament i l'enfortiment de la transversalitat de gènere, sens perjudici de les competències del departament en matèria d'acció exterior.

i) Coordinar les actuacions de les unitats directives de la Secretaria de Feminismes.
data actualització (19/08/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya