Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Igualtats

Responsable

Sra.   Mireia Mata Solsona

Càrrec

secretària d'Igualtats

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Liderar la planificació, la implementació i l'avaluació de l'execució de les polítiques públiques que despleguin la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.

b) Impulsar la incorporació de la perspectiva de la igualtat de tracte i la no-discriminació, l'antiracisme i els drets humans en totes les polítiques del Govern de la Generalitat.

c) Liderar i supervisar el disseny i l'execució dels plans estratègics i els programes interdepartamentals de polítiques de promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació, els drets humans i l'antiracisme, incloent-hi les estratègies de sensibilització i de prevenció, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres departaments.

d) Planificar i implementar les polítiques públiques en matèria de migracions i refugi.

e) Vetllar per la qualitat i la sostenibilitat dels serveis d'atenció a les persones LGBTI+ i dels serveis d'atenció a les víctimes de discriminació, i dels serveis d'acollida a les persones migrades, tot posant les persones al centre i amb un enfocament interseccional.

f) Col·laborar, amb altres departaments, institucions, organismes públics i privats, agents socials i econòmics o entitats, en programes, projectes o iniciatives que tinguin per objectiu la garantia dels drets humans, la igualtat de tracte i la no-discriminació.

g) Impulsar i vetllar per la participació de les persones LGBTI+, les persones migrades i les persones racialitzades, en tota la seva diversitat, en tots els àmbits, i pel reconeixement del moviment LGBTI+ i del moviment antiracista en la consecució dels drets humans.

h) Establir i mantenir relacions de treball estables amb la Unió Europea i altres organismes internacionals que promouen els drets humans, la igualtat de tracte i la no-discriminació, i els drets de les persones LGBTI+, les persones migrades i les persones racialitzades, sens perjudici de les competències del departament en matèria d'acció exterior.

i) Coordinar les actuacions de les unitats directives de la Secretaria d'Igualtats i de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació.
data actualització (19/08/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya