Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria de Treball

Responsable

Sr.   Enric Vinaixa i Bonet

Càrrec

Secretari de Treball

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Secretaria de Treball, amb rang orgànic de secretaria general, en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, té les funcions següents:

a) Elaborar propostes de directrius sobre les polítiques laborals, de treball autònom, d'economia social i solidària, del tercer sector i les cooperatives, de la inspecció de treball, i d'ocupació i intermediació laboral.

b) Planificar i dirigir les polítiques en matèria de relacions laborals, de treball autònom, d'economia social i solidària, del tercer sector i les cooperatives, de la inspecció de treball, i d'ocupació i intermediació laboral, i fer el seguiment de l'execució de les línies d'actuació en la matèria.

c) Impulsar i promoure iniciatives en matèria de relacions laborals, de treball, de treball autònom, d'economia social i solidària, del tercer sector i les cooperatives, polítiques d'ocupació i intermediació laboral que siguin d'interès per a l'economia catalana.

d) Vetllar per la coordinació de les polítiques i les accions dels diferents departaments de la Generalitat en les matèries pròpies de l'àmbit sectorial de treball, de treball autònom, d'economia social i solidària, del tercer sector i les cooperatives i polítiques d'ocupació i intermediació laboral.

e) Dirigir i coordinar les unitats orgàniques que en depenen.

f) Resoldre els recursos contra els actes i les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors.

g) Planificar i dirigir les polítiques relatives a les autoritzacions de treball.

h) Planificar i elaborar propostes per incorporar la perspectiva de gènere i de les dones i garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en l'àmbit laboral, amb una especial atenció a millorar l'ocupabilitat i l'ocupació de les dones.

i) Altres funcions que li assigni la normativa vigent o que el conseller o consellera li pugui delegar.
data actualització (07/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya