Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental de Turisme

Funcions

Són funcions de la Comissió:

a) Impulsar i coordinar sota una estratègia integrada les accions en matèria de política turística que, per la seva transversalitat, afectin diversos departaments de la Generalitat.

b) Fer el seguiment i proposar, si escau, les modificacions o els ajustaments de la normativa sectorial que incideix de manera directa sobre el turisme.

c) Impulsar els programes del Pla estratègic de turisme de Catalunya en els quals sigui necessària l'actuació coordinada de diversos departaments de la Generalitat.


Components

La Comissió Interdepartamental de Turisme està integrada per una persona representant de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

Les persones representants han de tenir rang, com a mínim, de director o directora general i les designaran les persones titulars dels departaments respectius.

La Comissió la presideix la persona titular del Departament competent en matèria de turisme.data actualització (14/05/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya