Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria General del Consell de Relacions Laborals

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Àngels Pujols Muntada

Càrrec

Secretària general del Consell de Relacions Laborals

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150 1a. planta
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 56 56
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Adreça web

Funcions

a) Exercir la direcció dels diversos òrgans del Consell i vetllar perquè actuïn d'acord amb els principis d'economia, celeritat i eficàcia.

b) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost anual necessari per al funcionament del Consell, fer-ne el seguiment i tancament.

c) Elaborar el pla de treball anual del Consell.

d) Convocar les sessions del Ple, de les comissions i dels grups de treball del Consell.

e) Preparar les convocatòries del Consell.

f) Donar suport a l'activitat de les comissions i els grups de treball del Consell, impulsar-la i garantir el funcionament coordinat d'aquests òrgans.

g) Assistir a les sessions del Ple, de les comissions, els grups de treball i tècnics del Consell.

h) Estendre les actes i les notes de les sessions del Consell.

i) Rebre els actes de comunicació dels membres del Consell.

j) Custodiar la documentació del Consell.

k) Expedir certificats de les actes, els acords, els dictàmens i altres documents confiats a la seva custòdia.

l) Totes les altres funcions que siguin inherents al seu càrrec i aquelles que li pugui delegar el vicepresident o vicepresidenta del Consell, previ acord del Ple.
data actualització (30/04/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya