Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei a les Persones i Organització Documental

    Organigrama

Responsable

Sr.   Alfred Garcia i Puig

Càrrec

cap del Servei a les Persones i Organització Documental

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Gestionar i administrar el personal assignat a la Gerència, en coordinació amb els òrgans competents del departament d’adscripció de la Gerència.

b) Coordinar el Pla d’acollida de tot el personal que s’ubiqui en el complex i el personal extern vinculat al complex, i fer-ne el seguiment.

c) Donar suport als moviments interns i a l’actualització dels directoris de personal.

d) Dissenyar el model de treball per organitzar i gestionar l’arxiu.

e) Impulsar l’Administració sense papers, l’arxiu electrònic i la gestió eficient de l’espai físic i virtual, en coordinació amb els departaments.

f) Coordinar amb els responsables departamentals els procediments d’organització documental i l’arxiu de de la documentació administrativa, física i electrònica.

g) Coordinar el grup de treball de formació amb els responsables de formació dels departaments per unificar criteris de coneixement transversal i detectar necessitats compartides.

h) Elaborar la proposta del Pla de formació transversal en coordinació amb els responsables de formació dels departaments, fer-ne el seguiment i coordinar la programació de cursos formatius assignada, sense perjudici de les competències que altres òrgans tinguin atribuïdes.

i) Planificar i gestionar la prevenció de riscos laborals específics de l’equip propi de la Gerència  i aquella vinculada al complex i a les seves instal·lacions, segons la normativa vigent, i el model de treball acordat en coordinació amb els serveis de prevenció dels departaments.

j) Establir i executar l’estratègia d’integració progressiva de la prevenció en l’organització i en els processos de treball del complex, en allò referit a la prevenció relacionada amb les instal·lacions  

k) Promoure activitats relacionades amb la salut laboral i els hàbits saludables, en coordinació amb els serveis de prevenció dels departaments

l) Gestionar la coordinació d’activitats empresarials que impliqui presència de personal aliè al complex.

m) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigentdata actualització (19/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya