Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Acció Transversal i Serveis Interns

    Organigrama

Responsable

Sra.   Glòria Moreno de Miguel

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Organitzar els serveis de règim interior i administratius del complex, coordinar i fixar les directrius d'aquests serveis i comunicar-les al personal dels diferents departaments ubicats en el complex.

b) Planificar i gestionar, com a unitat promotora, la documentació administrativa que derivi de la contractació, en coordinació amb la unitat de contractació responsable de la tramitació de l'expedient.

c) Elaborar la proposta de pressupost i coordinar i supervisar la gestió econòmica i pressupostària derivada de la gestió dels serveis interns, i avaluar els servei contractats.

d) Fomentar la mobilitat sostenible, i planificar i optimitzar el parc mòbil.

e) Sensibilitzar i proposar accions de sostenibilitat ambiental que permetin un ús més eficient dels recursos, de manera que es fomentin les bones pràctiques mediambientals i les polítiques d'estalvi, reducció, reciclatge i prevenció de residus.

f) Implantar i mantenir operatiu un sistema de gestió integrat (qualitat, ambiental, seguretat i salut en el treball, gestió documental, responsabilitat social, energia, etc.) d’acord amb les diferents normes internacionals, i difondre les polítiques per sensibilitzar el personal.

g) Dissenyar i implementar el protocol de cultura corporativa del complex, els sistemes d’informació interns i el coneixement compartit.

h) Coordinar la comunicació i difusió de la Gerència de Serveis Comuns, i impulsar la participació dels diferents col·lectius del complex, en coordinació amb els serveis de difusió de la resta de departaments ubicats, i sota la dependència funcional del Gabinet Tècnic del Departament de la Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda.

i) Coordinar les iniciatives dels diferents àmbits dels serveis comuns de la Gerència, i donar suport als departaments per desenvolupar i implantar projectes innovadors.

j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (31/03/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya